Dags att sätta rätt prislapp på sjukvården

Dagligen läser man om utarbetad sjukvårdspersonal som inte ser någon annan lösning på konflikten än fortsatt strejk. Behovet av mer personal tycks vara kärnfrågan, skriver en patient.

Insändarskribenten undrar om det inte trots allt är ett förstatligande som krävs av sjukvården.

Insändarskribenten undrar om det inte trots allt är ett förstatligande som krävs av sjukvården.

Foto: Isabell Höjman/TT

Insändare2024-06-18 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Eftersom vi har en politisk ledning vars främsta uppgift tycks vara att undvika skattehöjning, kommer sjukvårdskrisen förmodligen fortsätta. 

Är det kanske så att politiska styret ändå vill bädda för mer privata lösningar för att uppnå sina politiska syften?

Om den offentliga sjukvården uppvärderas – det vill säga får rätt prislapp – och ges erforderliga resurser borde krisen snart vara ett minne blott. 

Smarta lösningar och rationaliseringar i all ära, men är det inte trots allt förstatligande som krävs? Inte minst av rättviseskäl.

Och eventuellt skattehöjning?