Dags att omprioritera i våra skattemedel

Insändare2021-11-23 09:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Samma dag som jag i Corren läser om kommunalrådet Muharrem Demiroks löfte till Linköpingsbor att vi ska vara nummer ett, Linköping ska bli Sveriges mest julpyntade stad, skriver Jasmine Hübinette om de rekordhöga elpriser som väntar oss. Där får vi goda råd om hur vi ska få ner elkostnaderna. Detta gör mig konfunderad. Är det bara vi som ska tänka ekonomiskt och långsiktigt? Nu måste vi skattebetalare säga ifrån då det är våra skattemedel som kommunalrådet leker med i någon tävling. Jag frågar, är det verkligen budgeterade medel eller är det någon donation till en så kortsiktig försköning av staden? 

Det är dags att omprioritera i våra skattemedel då vi nästan dagligen läser om indragning av färdtjänst till och med för synskadade. Nu måste vi drabbas av någon hjärnsjukdom för att få den efterlängtade färdtjänsten. Alla vi med hjärt-lungsjukdomar vars tillstånd snart ebbar ut, lever med en osäkerhetskänsla som inte gagnar hälsan.

Barnen som är de viktigaste personerna i vårt samhälle får inte den tillsyn som fodras av förskolan på grund av för lite personal. Ni måste stärka statusen för de viktiga lärarna i förskolan som tillsammans med föräldrar lägger grunden till goda samhällsmedborgare. 

Jag är djupt besviken på Linköpings kommun som säljer ut hemtjänsten. Man borde ha lärt sig av tidigare misstag.