Dags att modernisera snöröjningen i Linköping

Kommunen måste ta ansvar för att även gående kan ta sig fram på ett bra sätt, menar insändarskribenten.
Kommunen måste ta ansvar för att även gående kan ta sig fram på ett bra sätt, menar insändarskribenten.

I Linköping är snöröjningen uppdelad i ett mischmasch av ansvar, skriver Gunnar Gustafsson (MP).

Insändare 13 januari 2024 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Akuten var för några dagar sedan överbelamrad med människor som råkat ut för halkolyckor. I Corren läser vi insändare där människor är förbannade på snöröjningen. Den ilska som uttrycks tycker jag är befogad.

I Linköping är snöröjningen uppdelad i ett mischmasch av ansvar. Kommunen har ansvar för gator och vägar samt gång- och cykelvägar. Men fastighetsägaren har ansvar för snöröjningen på trottoarer eller en meter av gatans bredd, i de fall det saknas trottoar. När kommunen plogar gatan och det läggs upp en vall på trottoaren, då övergår helt plötsligt ansvaret för trottoaren från fastighetsägaren till kommunen. Tills kommunen har tagit bort snövallen. Då faller ansvaret tillbaka till fastighetsägaren. Det säger sig själv att det inte kommer fungera bra.

I Jönköping har politikerna förstått att de måste ta ansvar för att alla trafikanter har goda förutsättningar. Jönköping har förstått att även gående måste kunna ta sig fram och att de i möjligaste mån ska förhindra halkolyckor. Om det är äldre som faller och bryter sig riskerar det dessutom att bli kostsamt för kommunens äldreomsorg. När jag tittar på Jönköpingspostens insändarsida hittar jag bara en insändare om snöröjning. Den påpekar stavfel på en skylt som varnar för halka.

Miljöpartiet föreslog i en motion att kommunen ska ta över ansvaret från fastighetsägarna. Tyvärr avslogs den, bland annat av Moderaterna och Socialdemokraterna som nu styr Linköping. De ansåg att de redan har “en hög ambitionsnivå”. 

Det är dags att modernisera snöröjningen! Kommunen måste ta ansvar för att även gående kan ta sig fram på ett bra sätt.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa