Cynismens triumf – ja till gruvdrift i Gallok

Efter åtta års kamp som ickesamer mot gruvplanerna mottog vi med bestörtning ”gruvälskaren” Thorvaldssons besked om ännu ett flagrant övergrepp mot vår urbefolkning och dess möjligheter till sin redan från alla håll sedan länge hotade rennäring.

Insändare 30 mars 2022 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sverige var pådrivande för tillkomsten av FN-deklarationen för ursprungsfolkens rättigheter, ILO 169. Med sedvanlig dubbelmoral har man sedan trots skarp kritik från FN och andra organ envist vägrat att ratificera deklarationen – naturligtvis för att i sann kolonial anda kunna fortsätta att inskränka de självklara rättigheter som med början för 400 år sedan fråntagits samerna som sedan urminnes tider nyttjat landet som sitt dock utan att som övriga jordägare söder om Sapmi uttryckligen kräva äganderätt. Allt detta land konfiskerades med ett penndrag år 1683 av Karl XI som ”Kronomark”.

 

Skattefjällsmålet på sin tid var en skandal! Ordföranden i HD medgav långt senare att målet borde ha gått i samernas favör – ”om vi då vetat, vad vi vet nu.”

Ett egendomligt uttalande, eftersom alla underlag finns i Riksarkivet, där domstolen självklart borde tagit del av dem. Girjasmålet trodde vi blev den vändpunkt som skulle göra fortsatt kolonialt förtryck och hänsynslös exploatering omöjlig! Så fel vi hade!

 

Sveriges regering drar sig inte att år 2022 bortse från allt som under de gångna åren anförts mot att ge en utländsk exploatör tillstånd att för all framtid förstöra en för rennäringen i Jokkmokks och Sirges samebyar oumbärlig sista betes- och rendrivningsmark.

För alla som såg fredagens ”Svenska nyheter” torde det stå klart att Sveriges ekonomiska vinning av denna gruva skulle vara försumlig – bråkdelar av en promille av den årliga vinsten (13 miljoner i jämförelse med LKAB-avkastningen 26 miljarder kronor)

Samernas rätt till sitt ”enligt urminnes hävd” nyttjade land säljs av Storsamhället ut för en spottstyver. Kanadensiska gruvexploatörer får avstå upp till 25 procent av vinsten som en jämförelse! Om inte ni som fattat detta ofattbart cyniska beslut skäms, skäms vi desto mer!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa