Lång kö till vårdboende för demenssjuka

Platsbristen inom äldreomsorgen påverkar särskilt demenssjuka negativt, skriver insändarskribenten.

Den nuvarande platsbristen orsakar stora problem för många demenssjuka och deras familjer, menar insändarskribenten

Den nuvarande platsbristen orsakar stora problem för många demenssjuka och deras familjer, menar insändarskribenten

Foto: Pontus Lundahl/TT

Insändare2023-07-01 12:07
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Äldrevården inom Linköpings kommun har misslyckats med att tillgodose antalet vårdplatser för de som har en demenssjukdom. Enligt uppgift finns en kö på cirka 70 personer som behöver plats för vårdboende för sin demenssjukdom. Det är alldeles för många. Fler nya platser finns enligt Linköpings kommuns planering inte förrän år 2024 och därefter är det planerat att färdigställa fler under åren 2025 och 2026. Den nuvarande platsbristen orsakar stora problem för många demenssjuka och deras familjer. De med demens fråntas möjligheten till nödvändig träning som vi vet bromsar demenssjukdom. På Linköpings kommuns hemsida finns det statistik över hur åldrandet ser ut i kommunen fram till år 2029. 

Förmodligen fanns liknande statistik även för tidigare år. Enligt vår uppfattning är det bristande planering och beslutsfattande, under föregående mandattid, som orsakat denna platsbrist. För att säkerställa att antalet platser i vårdboende för personer med demenssjukdom tillgodoses i framtiden anser vi att planering bör ske för viss överkapacitet. Det är orimligt att demenssjuka och deras familjer idag inte erbjuds den vård och omsorg som ger dem så goda levnadsvillkor som möjligt! PRO:s krav är att Linköpings kommun skyndsamt skapar en bättre framförhållning som säkerställer att tillgängligheten på vårdplatser tillgodoses för flera år framöver!