PRO: Nej till dyrare färdtjänst

En resa med färdtjänst ska enligt vår mening inte kosta mer än en resa med den allmänna kollektivtrafiken, menar insändarskribenterna.

Det blir en chockhöjning av priset på färdtjänst, menar insändarskribenterna.

Det blir en chockhöjning av priset på färdtjänst, menar insändarskribenterna.

Foto: Roland Klinga

Insändare2023-10-21 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på nyhetsartikeln "Oenig nämnd sa ja till höjd avgift i färdtjänsten" (18/10):

I Östgöta Correspondenten framgår det att regionen höjer färdtjänsttaxan med 65 procent för korta resor inom Linköping. Detta för de medborgare i samhället som inte själva kan nyttja allmänna kommunikationsmedel på grund av olika typer av funktionshinder. Många av dessa medborgare har begränsade egna ekonomiska resurser vilket medför att de även med nuvarande prissättning har svårt att motivera sig, transportera sig och delta aktivt i samhället. 

I stället för den föreslagna kostnadsökningen, borde regionen medverka till att ge dessa medborgare bra förutsättningar för att kunna vara lika självständiga och aktiva som alla andra i samhället. Det kan vara att själv kunna åka till affärer eller delta i olika former av aktiviteter. En resa med färdtjänst ska enligt vår mening inte kosta mer än en resa med den allmänna kollektivtrafiken.