Bygg ut befintlig parkering i Ekholmen i stället

Kommunen planerar byggnation av parkeringshus framför Ekholmsskolan. En dålig lösning i många avseenden, menar insändarskribenten.

Insändare 10 februari 2022 09:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Parkeringshuset är tänkt att serva planerad bebyggelse utmed Ekholmsvägen. En bättre lösning är att utöka denna befintliga parkering genom att använda yta vid återvinningsstationen vid infarten till Ekholmen.  

Genom att bygga ut den befintliga parkeringen behöver trafiken inte ledas in i Ekholmens bostadsområde, vilket gör att trafikstörningar för de boende kan undvikas. En boendeparkering vid återvinningsstationen kan även samnyttjas med den befintliga parkeringen till Ekholmens centrum. Det har dessutom vidare visat sig att byggnation av parkeringshus är en förlustaffär för kommunen, vilket är en ytterligare omständighet som talar mot detta P-husbygge.

I Allians för Linköpings samverkansprogram framgår att man lovat att ”nya parkeringar som tillförs lokaliseras under jord”. Det är en bra modell som i fallet med Ekholmen skulle medföra betydligt mindre påverkan på omgivningen. 

Lägg ned kostsamma planer på byggnation av nytt parkeringshus i Ekholmen och nyttja den parkeringskapacitet som redan finns. Lokalisera nya parkeringsbehov till den plats som redan är ianspråktagen för parkeringsändamål. Det är inte rimligt att bygga ett parkeringshus med tre våningar omfattande 350 parkeringsplatser intill en skola, mitt i ett bostadsområde.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa