Bussföraren körde konstant 10–25 km/tim för fort

Hur ofta kollas bussarnas hastighetsmätare/tidsresor, frågar sig insändarskribenten.
Hur ofta kollas bussarnas hastighetsmätare/tidsresor, frågar sig insändarskribenten.

Föraren körde in en försening på 10–12 minuter på en halvtimme drygt. Tror den enskilde föraren att han gör en "god tjänst" genom att strunta i lagstadgad fart, frågar sig en före detta lokförare.

Insändare 4 januari 2024 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Om man jämför busstrafik med spårtrafik kan det förstnämnda frångå de säkerhetsaspekter som finns med att hålla lagenlig fart, anpassa farten till vädret, körbanor och dylikt.

Detta blev jag varse när jag åkte en landsvägsbuss från Linköpings resecentrum i mellandagarna. Föraren höll en konstant fart över rådande hastighetsgräns på10–25 km/tim. Föraren körde in en försening på 10–12 minuter på en halvtimme drygt.

Pendeltågstrafiken är ju övervakad av ATC (Automatic train control) och varningssignaler kommer vid blygsamma överträdelser och därefter griper systemet in om inte sänkning sker. Som bussförare kan du överskrida utan åtgärd tydligen.

Frågor till Östgötatrafiken är:

Hur ofta kollas bussarnas hastighetsmätare/tidsresor?

Hur reagerar personalledning när en buss åker på 25 minuter som enligt tidtabell skall ta 35 minuter?

När bussförare utbildas, hur mycket är skyddsombud/trafikledning inblandad just för att förebygga riskfaktorer?

Är det kutym att man får köra in förseningar och att det inte ifrågasätts av trafikledning?

Tror den enskilde föraren att han gör en "god tjänst" genom att strunta i lagstadgad fart?

"En före detta lokförare"

 

Svar från Östgötatrafiken:

Att våra kunder känner sig trygga när de reser med oss är A och O.

Tidtabellen är satt efter uppmätta körtider under normala förhållanden och normalt resande. Det innebär att yttre omständigheter, som till exempel köer, väglag eller många påstigande kan påverka restiden så att förseningar uppstår. Likväl kan få påstigande göra att bussens körtid blir kortare än normalt.

Förarna, som är anställda av de trafikföretag som kör kollektivtrafiken på Östgötatrafikens uppdrag, ska givetvis följa de lagar som finns i trafiken och säkerställa att fordonet körs på ett säkert sätt. 

Om du som kund har synpunkter på en specifik resa vill vi gärna att du kontaktar vår kundservice och berättar det. På så sätt kan vi enkelt följa upp den enskilda turen och vidareförmedla synpunkter till aktuellt trafikföretag och berörd förare, för åtgärder och minimerad risk för att något liknande sker igen. 

Mattias Näsström, biträdande trafikchef, Östgötatrafiken


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa