Bristande vandel även hos riksdagsmän

Insändare 28 oktober 2022 13:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

SD och sittande regering vill införa bristande vandel som ett skäl för utvisning ur riket.
Bristande vandel är ett otydligt och rättsosäkerhet begrepp, men om det ska införas ska det naturligtvis tillämpas på det som är viktigt för vårt land. Att vara riksdagsman och medverka till att stifta våra lagar är särskilt viktigt!

Därför menar jag att riksdagsmän som visar dåligt omdöme genom fylla, bråk med ordningsvakter, järnrörsskandaler etcetera är olämpliga för sina uppgifter och ska uteslutas från riksdagen.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa