Bränn inte Sveriges förutsättningar

Regering och opposition! Nu är det hög tid att ni verkligen samlar er och snabbt och gemensamt sätter stopp för koranbränningar.

Insändare 12 augusti 2023 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Om viljan finns hos er förtroendevalda så finns förstås möjligheten. Hur svårt kan det vara!? 

När svenskar och svenska intressen nu hotas såväl inom som utom landet behövs sunt förnuft och beslutsamhet. Det måste ligga i vårt intresse att se verkligheten som den är och inte som vi önskar att den vore. 

 

Under extra ordinära förhållanden går det att införa och tillämpa nya tillsvidareregler i väntan på lagstatus. Fram till tidpunkten då regeln kan träda i kraft som lag kan den tillämpas ”på försök” och utredas. 

Tryck- och yttrandefrihetslagarna kan bestå oförändrade men till dessa skulle ett tillägg kunna knytas – "brott mot trosfrid". Det är ett brott enligt finländsk lag (böter eller fängelse i högst sex månader) och var fram till 1970 också ett brott enligt svensk lag. En sådan regel/lag skulle kunna återuppväckas och specificeras och sätta stopp på rättigheten att offentligt skända religioner och bränna religioners heliga skrifter (Toran, Bibeln och Koranen etcetera). Allt som är lagligt är inte respektfullt. Det är inte anständigt att offentligt skända en religion som så många bekänner sig till – närmare två miljarder människor.

 

Att bränna Koranen har ju bevisligen också varit ”hets mot folkgrupp” ... ”att offentligt sprida uttalanden som är nedsättande för en grupp personer med anspelning bland annat på trosbekännelse”.

Med en trosfridregel/-lag skulle polisen snabbt och enkelt kunna avslå ansökningar. Som vi vet så behövs polisen för så många andra allvarliga utmaningar/brott.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa