Bra med utredning om obligatorisk hjälm

Vi ser med oro på att många elsparkcyklister och cyklister riskerar att skada huvud eller ansikte när de är ute och cyklar på våra vägar, skriver RTP Östergötland.

Vi ser med oro på att många elsparkcyklister och cyklister riskerar att skada huvud eller ansikte när de är ute och cyklar på våra vägar, skriver RTP Östergötland.

Foto: Ann-Charlotte Irhede

Insändare2024-05-13 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Våren är på gång och då börjar för många cykel- och elsparkcykelsäsongen. Tyvärr är det fortfarande vanligt att cykla eller köra elsparkcykel utan hjälm. Medan cirka 50 procent av de vuxna cyklisterna använder hjälm, väljer de allra flesta elsparkcyklister bort hjälmen. Nu har Trafikverket föreslagit att utreda obligatorisk hjälmanvändning för vuxna.

Vi ser med oro på att många elsparkcyklister och cyklister riskerar att skada huvud eller ansikte när de är ute och cyklar på våra vägar. Olyckor med elsparkcyklar har ökat kraftigt och incidenter med cykel ligger kvar på en hög nivå. Enligt siffrorna från Transportstyrelsen skadade sig 3 283 elsparkcyklister under 2022 – en ökning på 35 procent. Utöver det inträffar årligen runt 2 000 allvarliga olyckor med cykel, utan ett positivt trendbrott i sikte. 

Vi vet att även en lätt hjärnskada kan leda till långvariga besvär som exempelvis nedsatt koncentrationsförmåga, ovanlig trötthet, yrsel och huvudvärk. En cykelhjälm minskar risken för skada på huvud med 50 procent, ansiktsskador med 30 procent, allvarlig hjärnskada med 70 procent och död till följd av hjärnskada med 65 procent.

Hjälmanvändning ligger trots detta på en allt för låg nivå. Trafikverket rekommenderar i rapporten "Inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen för perioden 2026–2037" att utreda hjälmkrav vid cykling och körande av elsparkcykel. Vi tycker det är rätt – att använda hjälm är ett enkelt sätt att förebygga skador och det är en billig livförsäkring!