Borg riktar grundlösa anklagelser mot Hassan

På svaga grunder utmålar Borg Hassan som en företrädare för den islamistiska och antidemokratiska desinformationskampanjen mot sociala myndigheter. Fullständigt grundlöst, menar insändarskribenterna.

Insändare2023-04-06 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tisdagen den 28 februari var en sorgens dag för relationerna mellan oss Linköpingsbor. En företrädare för kommunledningen S+M, Niklas Borg, går upp i fullmäktiges talarstol och riktar ett otrevligt personangrepp mot Hassan Hassan, fullmäktiges enda färgade ledamot. Borgs otrevliga ton markerar tydligt att i Linköpings fullmäktigesal hör en sådan som Hassan inte hemma. 

På svaga grunder utmålar Borg Hassan som en företrädare för den islamistiska och antidemokratiska desinformationskampanjen mot sociala myndigheter. Fullständigt grundlöst. 

Hassan har lyft frågan om att processen runt omhändertagande av barn måste förbättras och bli mer rättssäkert. Han är en av många som gjort det. Några exempel på organisationer och myndigheter som är av samma uppfattning som Hassan är Människorättsadvokaterna, Justitieombudsmannen, IVO med flera. 

Habon Hasan Mahamed och Halimo Hassan 

Svar:

Påverkanskampanjen som pågår mot socialtjänsten är mycket allvarlig. Extra allvarligt är det att representanter för demokratiskt valda partier bidrar till kampanjen. Jag kommer aldrig acceptera att detta sker och blir extremt besviken när jag på grund av detta blir kallad rasist. 

Corren har använt två olika översättare som konstaterat att en företrädare för Linköpingslistan (LL) på sina sociala medier hävdat att barn omhändertas lättvindigt i Linköping. Påståenden som är direkt skadliga för förtroendet för socialtjänsten och hela samhället. Därtill har LL inte tagit avstånd från de uttalanden som uppenbart misskrediterar Linköpings socialtjänst och inte heller presenterat vad partiet anser är en korrekt översättning.

Jag uppmanar därför LL att göra ett tydligt uttalande och ta sitt ansvar. Vi måste alla arbeta tillsammans för att stärka socialtjänstens anseende och förtroende. Det får inte finnas några tvivel på att partier eller dess företrädare står bakom vårt samhälle och våra värderingar.

Niklas Borg, 1:e vice ordförande kommunstyrelsen, kommunalråd (M)