Sopbilarna fortsätter att backa i Ryd

Arbetsmiljöverket anger att backning inte är ett tillåtet körsätt, utan får endast användas för att vända sopbilen. När tänker Tekniska verken åtgärda detta livsfarliga körsätt, skriver en villaägare i Ryd.

Tekniska verken tycks inte ta problemet på allvar, menar insändarskribenten.

Tekniska verken tycks inte ta problemet på allvar, menar insändarskribenten.

Foto: Rebecka Jonsson

Insändare2024-04-29 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sopbilarna fortsätter att backa på gatorna med KB-villor i stadsdelen Ryd i Linköping. Tekniska verken tycks inte ta problemet på allvar. Trots vad de sa till Corren i november 2023.

Corren skrev i augusti 2016 att en kvinna dog av en backande sopbil i Väderstad.

Enligt statistik från Transportstyrelsen, dödades tretton personer i trafikolyckor med sopbilar under åren 2000 till 2020. Arbetsmiljöverket anger att backning inte är ett tillåtet körsätt, utan får endast användas för att vända sopbilen.

När tänker Tekniska verken åtgärda detta livsfarliga körsätt?

”Omtänksam”

Svar från Tekniska verken:

Säker sophämtning är viktigt för oss, och någonting vi jobbar med systematiskt. På en del platser i vår kommun behöver sopbilarna åka längs med smala gator och i trånga korsningar för att komma fram till sopkärl, någonting som både kan påverka säkerheten och chaufförernas arbetsmiljö i och med den anspänning det innebär. Tillsammans med våra leverantörer pratar vi kontinuerligt om detta, för att hitta så bra lösningar som möjligt.

Backning ska inte förekomma som ett kontinuerligt körsätt på någon gata, inte heller i Ryd. Beroende på aktuella förutsättningar, exempelvis en blockerad vändplats, kan dock sopbilen ibland tvingas att backa ut från gatan för att fullfölja sitt uppdrag och hämta avfall.

Johan Borg, affärsenhetschef hushållsavfall, Tekniska verken