Tekniken fungerar inte – sopor på gatorna

Vallastaden framhålls ofta från kommunen som ett exempel på en stadsdel för framtiden. Många gånger möts man av studiebesök som tittar förundrat på arkitektur och tekniska lösningar. Vad som inte framhålls är att de tekniska lösningarna har många problem, skriver en boende.

För att inbjuda till gång- och cykeltrafik har vägarna inte asfalterats utan belagts i ett vackert mönster utformat som mattor. För att upplysa om att det är enkelriktat har dock kommunen satt upp skyltar som ingen vet vad de betyder, menar insändarskribenten.

För att inbjuda till gång- och cykeltrafik har vägarna inte asfalterats utan belagts i ett vackert mönster utformat som mattor. För att upplysa om att det är enkelriktat har dock kommunen satt upp skyltar som ingen vet vad de betyder, menar insändarskribenten.

Foto: Åke Alvin

Insändare2024-03-06 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sopsugarna fungerar inte, ibland krånglar alla samtidigt. Problemet blir när en inte fungerar och det genast samlas sopor på hög. Den fallerande tekniken bjuder in människor att lägga sopor på gatan och fåglar och småkryp är inte sena att hitta dit. Att den mest populära sopsugen, vid ingången till parkeringshuset Flustret, är den som oftast är trasig är tråkigt. Men lösningen, att hänvisa till en sopsug cirka 15 meter bort, verkar Tekniska verken inte ha tänkt på. 

Trafikleden Kunskapslänken binder ihop Hagaberg, Valla, Vallastaden, Mjärdevi, Lambohov och Tinnerö och trafikeras främst av buss längst bussgatan. Att ”länken” avskärmar Vallastaden från grönområdet mot Vallaskogen har man missat helt. För barn som vill passera tryggt över ”länken” går det inte att styra trafiken då det saknas trafikljus annat än för bussar som ska ha fritt fram. Bussar som inte sällan dundrar fram i 60 kilometer/timmen på upphöjd vägbana. 

Över den här ”länken” ska dessutom cyklister från stan/Hagaberg byta sida två gånger. Först vid busshållplats Vallastadens skola och sedan igen vid Nobeltorget. Något alternativ att hålla sig på en sida finns inte utan av- och påstigande, cyklister och gående, barn och vuxna möts i stressade situationer. Trafiken längs den del av bussgatan som går från FOI, förbi Nobeltorget, trafikeras minst lika ofta av privatpersoner som av bussar. Föräldrar som måste släppa av sina barn riktigt nära Campushallen. De som arbetar på och kring universitetet och Mjärdevi, och som ser tidsbesparing på någon minut för att slippa ta Lambohovsleden några hundra meter extra. Vinsten med att köra där är för stor jämfört med risken att bli stoppad – och vägen är bred och fin. 

Trafiken inne i Vallastaden skulle enligt plan minimeras. För att inbjuda till gång- och cykeltrafik har vägarna inte asfalterats utan belagts i ett vackert mönster utformat som mattor. För att upplysa om att det är enkelriktat har dock kommunen satt upp skyltar som ingen vet vad de betyder. Vanliga ”enkelriktat”-skyltar saknas till förmån för skylten för ”gångfartsområde”. Vilka som är reglerna kring dessa verkar varken Östgötatrafikens chaufförer eller privatbilister känna till. De skyltar som finns om ”påbjuden färdriktning” sitter så högt upp att ingen i personbil lägger märke till dem. 

Även här är problemet den mänskliga faktorn. Om alla individer gjorde rätt skulle inte problemet finnas. Men, människor behöver hjälp att göra rätt och skyltar som går att se, förstå och som efterlevs även av Östgötatrafiken, budfirmor, taxi och entreprenörer skulle hjälpa. På dessa vackra torg (exempelvis Nobeltorget) verkar man dessutom uppskatta att bilar står parkerade. Att parkera på Nobeltorget görs utan fara för parkeringsbot eftersom inget bolag har i uppgift att övervaka torget. 

För att vi som bor i Vallastaden ska lämna vår bil i parkeringshus skulle dessa vara moderna och säkra. Ingången till parkeringshuset mot Johannes Magnus väg har varit olåst alla gånger jag har gått in där. Under säkert ett helt år var den biltvätt som skulle finnas i Flustret öppen – tills någon spolade av en cykel där bilar skulle tvättas och tvätten genast stängdes. Inte en enda ”Det här får du göra i tvätthallen” och heller inte ett ord om att en av fördelarna med det dyra parkeringshuset försvann till oss boende. 

I samma parkeringshus där det på bottenvåningen ofta står flera, upp emot fem bilar parkerade, trängs vi utan elbil på plan tre. Om du har elbil finns det särskilda reserverade platser som efter senaste utbyggnaden aldrig är fullbelagda på plan 2. Att betala fullt pris (800 kronor/månaden) för att stå på plan 4 utan skydd för snö eller sol, anser jag vara otänkbart. 

Så, ni som på olika positioner har makten att förändra, hjälp folk att göra rätt:

* Upplys alltid var närmaste alternativa sopsug finns och se till så att samtliga sopsugar fungerar. 

* Rätta till utformningen av cykelvägen längs Kunskapslänken och bredda gången under Lambohovsleden som i dag är en flaskhals. 

* Sätt in övergångsställen där det går att få grönt ljus för gående över Kunskapslänken. 

* Sänk även hastigheten för bussar till 30 kilometer/tim eftersom det är en förskola i direkt anslutning till ”länken”. 

* Korrigera skyltarna mot och inne i området till vad de faktiskt betyder, det vill säga max 6 kilometer/tim och enkelriktat. 

* Öppna biltvätten i Flustret, öppna även plan 1 för alla betalande, sätt tak (solceller?) på plan 4 eller sänk månadskostnaden för den som kan tänka sig att parkera bilen utan skydd för väder.