Varför ska ni riva uppskattade cykelförråd i Ryd?

Victoriahem påstår att cykelförråden ”är i dåligt skick”, ett påstående jag inte har någon förståelse för, menar insändarskribenten.

Förråden används för cyklar, gräsklippare, trädgårdsredskap, barnvagnar och mycket annat, menar insändarskribenten.

Förråden används för cyklar, gräsklippare, trädgårdsredskap, barnvagnar och mycket annat, menar insändarskribenten.

Foto: Läsarbild

Insändare2023-09-06 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När jag flyttade till stadsdelen Ryd i Linköping fanns det 7–8 bänkar och 1–2 bord på varje innergård. På ”min” gård finns nu varken bänkar eller bord. Under ett par års tid har jag bett om en bänk i anslutning till gården, vilket jag inte fått gehör för.

Victoriahem inledde sitt ägande med att i ”mitt” område förtäta med högre hus än de redan befintliga, och riva cirka 80 procent av alla garage. Det senare drabbade tursamt nog inte mig.

Det som nu får mig att gå i taket är att min hyresvärd Victoriahem avser att riva alla cykelbodar i området. Något som jag av en tillfällighet fick en hint om, och på en direkt fråga till Victoriahem nu fått bekräftat.

Victoriahem påstår att cykelförråden ”är i dåligt skick”, ett påstående jag inte har någon förståelse för. Har det undgått Victoriahem att cykelförråden är mycket uppskattade och i högsta grad används? Att riva befintliga längor med cykelbodar är verkligen kapitalförstöring och en klar försämring av boendemiljön. Förråden används för cyklar, gräsklippare, trädgårdsredskap, barnvagnar och mycket annat! Var är det tänkt att hyresgästerna i framtiden ska förvara allt detta?

Nya hyresgäster kommer alltså inte att få tillgång till något yttre förråd, och då inställer sig frågan: När kommer Victoriahem att riva mitt och andra hyresgästers cykelförråd? När 40, 50 eller 60 procent av förråden står utan ”ägare”? 

Ulf Sjögreen

Svar från Victoriahem:

Vi arbetar ständigt för att öka tryggheten och trivsel för våra hyresgäster och tar till oss av dina synpunkter.

I samband med byggnationen av 196 nya hyreslägenheter i Ryd i Linköping togs några varm- och kallgarage bort. Dessa har vi ersatt med större parkeringsytor vid infarterna till området. På så sätt får vi bilfria och barnvänliga områden och gårdar. Alla våra gårdar har renoverats med nya lekplatser och sittgrupper.

I dag har vi cykelbodar som ingår i hyresgästernas lägenhetskontrakt. Dessa bodar ska tas bort och ersättas med en annan lösning. Bodarna kommer att finnas kvar så länge det finns aktiva kontrakt där ett förråd i cykelbodarna ingår. Detta innebär att vi inte kommer riva någon bod förrän alla nuvarande hyresgäster har flyttat och alla förråden i boden på så vis har sagts upp.

Andreas Lindström, områdeschef