Resultatet: Trafiken går saktare – med längre köer

Det dröjer många år innan Stjärnorpsvägen blir avlastad! Då ska man väl inte utsätta Berg för ännu mer genomfartstrafik, menar insändarskribenten.
Det dröjer många år innan Stjärnorpsvägen blir avlastad! Då ska man väl inte utsätta Berg för ännu mer genomfartstrafik, menar insändarskribenten.

Varför ska Bergsborna och klimatet lokalt belastas ytterligare? Och ska barnen inte skyddas för både trafik och mot dålig luft längs sin skolväg, frågar sig insändarskribenten.

Insändare 14 juni 2023 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Med referens till infomötet 31/5 i Ljungsbro skola:

Vägen blir säkrare med skyddsåtgärder, lägre hastighet, farthinder, övervaknings- och varningssystem etcetera. Allt detta kortsiktigt mycket bra och blev föredömligt presenterat. Men antalet fordon vill man inte hålla nere, trots potentiell risk att även fylla på genom nya bostäder i Kungsbro. SBN duckade för kraven på en långsiktig lösning och Bergsborna blev tubbade, lurade och vilseledda med den tillfälliga lösningen.

Vad blir resultatet utöver säkrare skolväg för barnen? Jo, trafik som går saktare och förlänger köerna. Utsläppen ökar, tomgångskörningen och bilarnas tid mitt i samhället ökar. Med villor alldeles inpå vägen. Varför ska Bergsborna och klimatet lokalt belastas ytterligare? Och ska barnen inte skyddas för både trafik och mot dålig luft längs sin skolväg?

Det framgick under mötet att kommunen har brist på pengar för att kunna satsa på rondellen och omfarten. Det dröjer många år innan Stjärnorpsvägen blir avlastad! Då ska man väl inte utsätta Berg för ännu mer genomfartstrafik!

Varför inte ta ”två flugor i en smäll”? Bygg inte in mer trafik från Kungsbro-området. Exploatera inte där, på en av Sveriges bästa jordar. Följ Miljöbalkens krav när det finns annan lämplig areal att bygga på. Hur kan man så envist acceptera att vi i Linköping kommun är sämst i Sverige på att värna om odlingsbar mark! Ska vi nagga vår kommuns stolta image i kanten, när andra kommuner löser markfrågan mer hänsynsfullt?

Att utöka boendet i Ljungsbro/Berg måste rimligen göras på icke jordbruksmark och dessutom med problemfri utfartstrafik. Snabbt in till Linköping via 34:an och till grannkommunerna på E4:an. Det finns sådan lämplig mark för exploatering i Ljungsbro på sockenmarken med beviljat planbesked för Stora Sjögestad 20:15. 

Och så igen: Linköping – där idéer blir verklighet, även genom att rädda åkermark.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa