Boende: Äntligen bra luft på Drottninggatan

Biltrafiken längs Drottninggatan skapar en barriär mellan innerstaden och Trädgårdsföreningen, bidrar med buller, risker för barn och vuxna, samt inte minst partiklar, menar insändarskribenten.

Varje dag får mina barn andas in den dåliga luften och höra vägtrafikens buller, särskilt under vintern. Men inte nu, vilken märkbar skillnad, skriver en boende.

Varje dag får mina barn andas in den dåliga luften och höra vägtrafikens buller, särskilt under vintern. Men inte nu, vilken märkbar skillnad, skriver en boende.

Foto: Ola Fagerberg

Insändare2023-04-24 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Yes! Kommunen har stängt av gatan och gör ett arbete med att förbättra fjärrvärme- och vattenledningar på stora delar av Drottninggatan i Linköping. 

Som boende längs Drottninggatan är jag så tacksam. Dels för att vi får bättre ledningar, men framför allt för att det är slut på biltrafik längs Drottninggatan för ett tag.

Biltrafiken längs gatan skapar en barriär mellan innerstaden och Trädgårdsföreningen, bidrar med buller, risker för barn och vuxna, samt inte minst partiklar. Det sistnämnda är extra illa på vintern, då de dubbdäck som sitter på de flesta bilar river upp den för det mesta isfria asfalten. Enĺigt en studie från 2022 beställd av Naturvårdsverket dör i Sverige cirka 6 700 människor varje år för tidigt, orsakat av luftföroreningar. Som en jämförelse är detta 30 gånger fler än antalet döda i trafiken.

Hos Naturvårdsverket kan man även läsa att vägslitage från användningen av dubbdäck står för en dominerande andel av partiklarna. Exponeringen är störst för de som bor och vistas i de centrala delarna av de större städerna, främst i södra Sverige.

Varje morgon och kväll är det längs Drottninggatan bilkö med människor som oftast sitter ensamma i bilen och förorenar i centrala Linköping. Varje dag får mina barn andas in den dåliga luften och höra vägtrafikens buller, särskilt under vintern. Men inte nu, vilken märkbar skillnad! Tyst och bra luft.

Politiker – ta ert ansvar och se till att barnen får bra luft, även efter att vägarbetet är klart.

1. Först och främst det uppenbara: förbjud dubbdäck i centrala Linköping, de behövs inte här. Flera kommuner, till exempel Uppsala, har redan gjort det i centrala delar av staden.

2. Jobba aktivt med att minska biltrafiken i de centrala delarna. Förbättra cykel- och gångbana längs Drottninggatan så att det är säkert att gå och cykla i båda riktningarna.

3. Om inte helt bilfri, så bör Drottninggatan åtminstone bli enkelriktad. Den andra riktningen kan gå förbi sjukhuset på andra sidan Trädgårdsföreningen. Biltrafiken måste minskas för att ge plats till annan mobilitet i en hållbar stad.

Se till att våra barn får en bra luftkvalitet, även de som bor i stan. Även säkerheten för cyklister och gångtrafikanter ska vara prioriterad i stan. Tack!