Bevara Linköpings värdefulla jordbruksmark

Det är ett stort område som motsvarar nästan 400 fotbollsplaner där ytterst värdefull åkermark kommer att förstöras för all framtid, menar insändarskribenterna.

Vi vill att planerna för Distorp ändras och att alternativa lösningar prioriteras för logistikcentrum och industrier, menar insändarskribenterna.

Vi vill att planerna för Distorp ändras och att alternativa lösningar prioriteras för logistikcentrum och industrier, menar insändarskribenterna.

Foto: Corren

Insändare2024-03-11 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Så var vi där igen. Värdefull jordbruksmark får stryka på foten. Världen står inför en klimatkris som kommer att innebära förluster av biologisk mångfald och växande utmaningar för vår framtida matförsörjning. Att i detta läge fortsätta att planera som om ingenting behöver förändras är inte ansvarsfullt.

Icke desto mindre är det något som Linköpings kommun fortsätter med, trots internationella klimatavtal som säger tvärtom. Den här gången handlar det om Distorp, ett gigantiskt industri- och logistikcentrum på 250 hektar som planeras en bit öster om Gärstad och strax söder om Ekängen. Det är ett stort område som motsvarar nästan 400 fotbollsplaner där ytterst värdefull åkermark kommer att förstöras för all framtid.

Är det verkligen ett klokt beslut? Det var i översiktplanen från 2010 som Distorp pekades ut som ett framtida verksamhetsområde. Det är ett tag sedan och kommunen har i de svar vi fått på frågor vi ställt om Distorp själva identifierat nya behov av klimatanpassning som behövs i dag och framöver. I den så kallade klimatanpassningsplan som är ute på remiss nu pekas till exempel både behov av säkrad lokal livsmedelsproduktion och risken för skyfall och översvämningar, inte minst just kring Roxen, ut som områden som kräver nya lösningar och nytt agerande från Linköpings kommun. 

Från kommunens sida har de i de kontakter vi haft med dem ihärdigt hävdat att en exploatering av denna värdefulla åkermark är den enda möjligheten Linköping har för kommunens behov av tillväxt samt att exploateringen av Distorp görs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. 

Vi har absolut full förståelse för att företag som tvingas flytta när Ostlänken byggs genom Linköping måste beredas plats. Men eftersom vi är av uppfattningen att bevarandet av värdefull åkermark också är av väsentligt samhällsintresse har vi lämnat in Linköpingsförslaget “Skydda åkermarken – bygg inte på Distorp“. Den äldre planeringen behöver helt enkelt ändras eftersom den inte längre svarar mot nutidens krav. 

Distorp är värdefull åkermark som vi helt enkelt inte får förstöra för framtiden. Vi vill därför att planerna för Distorp ändras och att alternativa lösningar prioriteras för logistikcentrum och industrier.