Betygssystemet behöver renoveras

Skoldebatten behöver fokusera på rätt saker, menar insändarskribenten.

Skoldebatten behöver fokusera på rätt saker, menar insändarskribenten.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Insändare2024-04-09 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Skolpengen är grunden till misslyckandet" (28/3):

Insändarskribenten menar att skolans misslyckande inte alls handlar om betygssystemet, utan om friskolor. Trots att såväl regeringens betygsutredare som skolforskare och lärare säger samma sak: betygskriterierna är otydliga. Enligt barnläkaren Josef Milerad orsakar de till och med stress och psykisk ohälsa hos eleverna. 

Erik Lakomaa, forskare vid Handelshögskolan, menar att det inte går att tala om betygsinflation, utan snarare om felaktig betygsättning. Återigen: det är inte lärarnas fel, utan betygssystemet. Som betygsutredaren Magnus Henrekson konstaterar vilar ansvaret på de politiker som inte gjort något åt saken. 

Skoldebatten behöver fokusera på rätt saker. Börja med att göra betygskriterierna enkla att förstå för både lärare och elever.