Beslut om hållplats tas om ett år

Efter sommaren är min plan att åka bussen till friskolan och sen gå tillbaka till den tilltänkta närmaste hållplatsen för Björkö, skriver Jan Owe-Larsson (M).
Efter sommaren är min plan att åka bussen till friskolan och sen gå tillbaka till den tilltänkta närmaste hållplatsen för Björkö, skriver Jan Owe-Larsson (M).

Det nya trafikupplägget för Ljungsbro syftar till att öka attraktiviteten och få fler att välja kollektivtrafiken bland annat genom utökade avgångar till Linköping under morgonens rusningstrafik, skriver Jan Owe-Larsson (M), ordförande trafik- och samhällsplaneringsnämnden.

Insändare 21 juni 2023 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på ”Lägg ner förslag om färre hållplatser” (14/6):

Region Östergötlands ambition är att bedriva en tillgänglig kollektivtrafik med god täckning över hela länet. Med jämna mellanrum görs utredningar och förslag som tas fram av våra tjänstepersoner och bereds för att vi ska få en så bra och kostnadseffektiv kollektivtrafik som möjlighet i Östergötland. 

Det nya trafikupplägget för Ljungsbro syftar till att öka attraktiviteten och få fler att välja kollektivtrafiken bland annat genom utökade avgångar till Linköping under morgonens rusningstrafik. Förslaget är kostnadsneutralt och för det nya upplägget behövs kostnadsreduceringar på andra ställen i området, därav en annan dragning av linje 521. Förslaget kommer att skickas på remiss till Linköpings kommun och beslut kommer tas i vår nämnd om ett drygt år och träda i kraft i augusti 2025. 

Jag har nyligen besökt området för Björkö friskola och identifierat sluthållplatsen för linje 521. Efter sommaren är min plan att åka bussen till friskolan och sen gå tillbaka till den tilltänkta närmaste hållplatsen för Björkö.

Jan Owe-Larsson (M), ordförande trafik- och samhällsplaneringsnämnden


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa