Bättre säkerhet kring stölder från bankkonton

Överföringar över en viss beloppsgräns till icke egna konton borde bekräftas med några dagars mellanrum för att verkställas, menar insändarskribenten.
Överföringar över en viss beloppsgräns till icke egna konton borde bekräftas med några dagars mellanrum för att verkställas, menar insändarskribenten.

Insändare 5 december 2022 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När det gäller kontantuttag ur automater finns begränsningar för hur mycket man kan ta ut per gång och även beloppstak för hur mycket man kan ta ut under en viss begränsad tidsperiod. Det hjälper inte heller att besöka ett bankkontor eftersom de knappast hanterar kontanter av rädsla för penningtvätt och rånrisk.

Varför inte då också införa lämpliga begränsningsregler som kanske inte helt förhindrar men åtminstone försvårar risken för rena stölder från privatpersoners bankkonton? Överföringar över en viss beloppsgräns till icke egna konton kanske borde bekräftas med några dagars mellanrum för att verkställas. Trots allt har ju de flesta tillräcklig planeringshorisont för att veta om man skall göra en stor överföring till ett icke eget konto inom de närmaste dagarna.

Jag är medveten om att detta kräver visst tankearbete och ansträngning från bankernas sida, men om bankerna med en positiv infallsvinkel ser möjligheterna i alla eventuella problem och inte svårigheterna i alla möjligheter går det nog att begränsa en stor del av ID-kapningarnas skadeverkningar. 

Förhoppningsvis kommer de nya principer som nyligen fastställts av Högsta domstolen och Allmänna reklamationsnämnden beträffande bankernas utökade ansvar vid kontobedrägerier leda till att säkerhetsarbetet beträffande ID-kapningar och kontosvindlerier trappas upp inom bankväsendet.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa