Bättre med farthinder för cyklisterna

Jag har själv varit med om elcyklister som kommer i 40 km/t och kör rakt ut i gatan, skriver en trafikant.

Vid Ålerydsrondellen ansluter cykelvägar från alla håll och flera allvarliga olyckor har inträffat genom åren. Nu planeras en ombyggnad som ska göra det säkrare för cyklisterna, har Corren tidigare rapporterat.

Vid Ålerydsrondellen ansluter cykelvägar från alla håll och flera allvarliga olyckor har inträffat genom åren. Nu planeras en ombyggnad som ska göra det säkrare för cyklisterna, har Corren tidigare rapporterat.

Foto: Åke Alvin

Insändare2024-03-30 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på nyhetsartikeln "Olycksdrabbad rondell ska göras säkrare" (23/3):

På tal om Ålerydssrondellen: Jag kör där flera gånger varje dag. Enligt mina erfarenheter vore det bättre att fixa någon form av farthinder för cyklisterna. Någon form av staket där de får sänka farten och sakta snirkla sig förbi. Det skulle garanterat minska sammanstötningarna mellan bil och cyklist. 

Jag har själv varit med om elcyklister som kommer i 40 km/t och kör rakt ut i gatan. Då hjälper inga farthinder i bilfilen för miljontals kronor. 

Tänk om, tänk rätt.