Bättre lösning för Vreta kloster

Den gröna prickade linjen är tänkt som ny väg, enligt förslag från insändarskribenterna.
Den gröna prickade linjen är tänkt som ny väg, enligt förslag från insändarskribenterna.

Insändare 19 januari 2024 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kommunen har lämnat planbesked till många bostadsbyggen i Vreta kloster varav flera på bra jordbruksmark. Nu har debatten om byggnation på jordbruksmark nått den politiska nivån i Linköping och debatten om revision av befintliga översiktsplaner är i full gång. Det är bra men då behöver alternativ tas fram.

Samtidigt brottas Vreta kloster med allvarliga trafikproblem som kommunen endast kosmetiskt har börjat arbeta med. Det senaste hotet mot framför allt Ljungsbro och Berg är planerna på en bergtäkt i Stjärnorp. Den skulle resultera i 92 tunga lastbilsturer genom antingen Ljungsbro eller Berg eller genom båda orterna. Detta skulle medföra passage av skolvägar, genom turiststråk och genom en smal väg förbi Vreta klosters golfklubb.

 

Låt oss då lämna ett konstruktivt förslag som kan innebära en åtminstone delvis lösning på båda problemen:

Mellan Kungsbrovägen och Motala ström finns högkvalitativ åkermark men också impediment där det i dag enbart finns buskage, träd och hjortar. Här skulle det gå att planera ett flertal villor och kanske flerbostadshus. Genom att bygga här skulle man också kunna finansiera en ny vägsträcka som en förlängning av von Fersens väg som skulle ansluta till Kungsbrovägen i höjd med Runkällevägen. Här kan tung trafik gå för att sedan direkt komma upp i cirkulationsplatsen Chokladhjulet för vidare resa till 34:an. Ingen skolväg och inget turiststråk som störs. Vägen finansieras genom exploateringsmedel från nybyggnationen.

På det här sättet kan vi bygga mer utan att störa jordbruket samtidigt som vi skapar en bättre lösning för den tunga trafiken. Låt detta bli en idé som blir verklighet!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa