Baroniet: Vi har samma åsikt om Edbergafältet

Hans Friström väljer att angripa min farfarsfar, Theodor Adelswärd och den tid han verkade i, samt tar upp den diskussion Baroniet för med kommunen angående det servitutsavtal som tecknades mellan parterna 1981.

Insändare2021-04-30 06:15
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

Theodor Adelswärd tillhörde och verkade inom det Liberala samlingspartiet tills han blev utesluten och fortsatte som riksdagsman under benämningen vänstervilde. Han var en förespråkare för lika löner för kvinnor och män och förordade allmän rösträtt. 

Han var inledningsvis motståndare till fackföreningar, men ändrade sig eftersom han såg den kraft som fanns inom den då framväxande arbetarrörelsen och kom till insikt om de missförhållanden som var drivkraft. Theodor Adelswärd var alltså inte en högerman.

Han var samtidigt godsägare och disponent. Klassklyftorna var vida på den tiden med stora skillnader på hur människor kunde leva sina liv. Orättvisorna fanns där och även missförhållanden som var hemska. 

Jag läser inte Friström som att han anklagar Theodor Adelswärd för dåtidens elände, men säkerligen stod folk med mössan i hand när han kom förbi. Jag är glad att vi idag slipper leva med de normerna.

Servitutsfrågan är intressant eftersom Hans Friström och jag står för samma åsikt. Jag vill att ett servitut ska reglera Åtvidabergs kommuns möjligheter till markanvändning på samma grund som Hans Friström säger sig vara emot ett servitut.

Ett servitut gäller för all framtid och i detta fall önskar Baroniet behålla markområdets karaktär av friluftsområde runt Bysjöbadet. 

Med ett servitut uppnås ett starkare skydd mot exploatering, som skulle förändra området. Inom skyddet faller även boende av tillfällig art, och kanske är det just den detaljen som skaver. Att lägga det i en kommunal plan ger endast ett skydd under 15 år. Vid den tidpunkten och därefter kan politiken ha en helt annan uppfattning än idag.

Att dela upp människor i vanligt respektive fint folk är inget annat än direkt obehagligt och går stick i stäv med det som Hans Friström säger sig tycka så illa om.