Barnens skolväg i Berg – allt annat än trygg

Kommunen lovade stora insatser som skulle säkerställa en trygg skolväg i Berg. Vad fick vi, frågar sig insändarskribenten.
Kommunen lovade stora insatser som skulle säkerställa en trygg skolväg i Berg. Vad fick vi, frågar sig insändarskribenten.

Många tror kanske att Berg är ett litet slumrande samhälle, mängden trafik kan väl knappast vara ett samtalsämne. Inget kunde vara mer fel, menar insändarskribenten.

Insändare 29 januari 2022 10:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ända sedan 70-talet har trafiken från stora delar av norra och östra Ljungsbro lärt sig att ta denna väg i stället för genom Ljungsbro samhälle. Hög fart genom Berg och företräde vid kyrkan lockar. Vidare så pendlar alla i Stjärnorp, oftast med två bilar per hushåll. Detta ger en aldrig sinande ström av bilar redan från 06-tiden på morgonen. Kulmen nås vid 08-tiden då barnen ska till skolan genom att gå över vägen vid bron. 

Med tilltagande byggnation kommer situationen förvärras. Norra Ljungsbros planerade hus kommer ta vägen mot detta nålsöga, så även de nya 48 hushållen vid Sjöliden i Berg och de planerade 100 hushållen vid före detta Bergs Trä. Det innebär inte bara mer bilar utan även fler oskyddade trafikanter som våra barn.

Kommunen lovade stora insatser som skulle säkerställa en trygg skolväg. Vad fick vi? Sju stycken målade 30-markeringar, utspridda på en sträcka av 700 meter. Endast två av märkena cirka 100 meter från bron, det var allt. De är nu till större delen bortslitna. 

Vi som bor här hade stora förhoppningar på verksamma åtgärder som farthinder, förträngningar, gupp eller fallgropar, gärna kombinerade med blinkande lampor då någon kom nära övergångställena. Men intet. I dag är den ena ”Herr Gårman”-skylten vänd utmed gatan och syns inte och inga synliga märken på gatan. 

Nu krävs en dialog mellan kommun och Trafikverket. Gör något ordentligt före en olycka inträffar. Till alla föräldrar som skjutsar eller går med era barn på morgonen, jag förstår er! Det är hjärtskärande att se de små barnen vinka till förare innan de törs korsa vägen. Stora bilar som ofta kommer i långt mer än 30 km/tim. Vad avser den tunga trafiken så måste den ledas om. Det kan inte vara meningen att timmerbilar och 24 meters långtradare ska braka fram på denna tätortsgata, ofta i svindlade farter. 

Polisen måste oftare övervaka här vid bron, där barnen har sin skolväg. Oftast syns polisen nere vid kyrkan för fartkontroll, men där färdas inte barnen, där blir de lämnade med bil. 

"Gamla Bergsbor"

Svar från kommunen:

Hej och tack för dina synpunkter om trafiksituationen i Berg.

Både Berg och Ljungsbro växer med nya bostadsområden och fler planeras. Trafik- och gatuenheten ser därför ett behov av att göra en samlad utredning om trafiknätet i båda orterna. Utredningen kommer att fokusera på det kommunala huvudvägnätet, samt gång- och cykelvägar. Vi ska bland annat titta på frågor som trafiksäkerhet och kapacitet i korsningspunkter, både för dagens situation och för förutsättningarna för framtiden. Utredningen är planerad att genomföras nu under våren och den kommer att visa var det är aktuellt med åtgärder.

Kommunens ambition är att fler ska gå och cykla, till exempel till skolan, och där är trafiksäkerheten en viktig fråga att hantera. När vi tittar på våra senaste trafikmätningar och jämför dem med tidigare år så ser vi att biltrafiken och den tunga trafiken in till Berg har minskat. Vi kommer att se över vägmarkeringarna och göra en bedömning om det är aktuellt att förnya dem, det sker i så fall under våren. Vi kommer även att se över vägmärken längs med vägen och rätta till de som sitter snett.

Kommunen är väghållare på Stjärnorpsvägen och bedömer inte att det är aktuellt med en dialog med Trafikverket i frågan om trafiken genom Berg. Om vår utredning visar på ett behov av åtgärder på det statliga vägnätet kommer vi ha en dialog med Trafikverket. Om man upplever att trafikanter inte håller hastigheten eller inte följer andra trafikregler så hänvisar vi till att kontakta polisen med respektive fråga.

Anna Wallroth, enhetschef Trafik och gata, Linköpings kommun


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa