Barnen riskerar att få långa dagar i skolan

Insändare2023-04-05 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag heter Roza och jag är barnskötare. Jag har arbetat som vikarie i både skolor och förskolor inom Linköpings kommun, så jag har mycket erfarenhet av hur det fungerar.

Jag är förälder till tre barn, min minsta går på förskola, mina skolbarn går nu i 4:e respektive 6:e klass. Alla i Atlasskolan. Jag vill gärna framföra mina protester, frågor och synpunkter till er med anledning av beslutet om nedläggning av skolor och förskolor i Linköping eftersom jag är mycket kritisk till hur skolfrågorna hanteras.

Till att börja med skulle frågorna om eventuella ändringar och nedläggning av vissa skolor och förskolor tagits upp med vårdnadshavare. Beslutet om nedläggning har kommit som en chock! Politiker och chefer säger olika saker, ger information som sedan inte stämmer och prioriterar inte rätt saker. Och jag föreslår att ni borde göra ett studiebesök i skolan under en dag.

Lärarna orkar ofta inte helt själva med stora klasser och har barn med väldigt olika behov. Lärarna behöver få extra resurser i klassen som kan avlasta och ge stöd åt barn med särskilda behov. Det behövs också fler grupprum eller olika lokaler där eleverna kan arbeta i mindre grupper för att få lugn och ro. En del barn fungerar dåligt i stora klasser. Problemen med barn i korridorerna måste lösas på annat sätt. Tyvärr väljer många duktiga i personalen att sluta jobba inom skola och förskola för att lönen är för dålig.

I Atlasskolan går många barn som, om Atlasskolan stängs, måste fördelas till andra skolor. Det är viktigt att tänka på att särskilt de yngre barnen behöver gå i en skola som ligger nära hemmet, så de kan gå eller cykla själva till skolan i en trygg trafikmiljö. Det är också viktigt att inte skilja på syskon så att de måste gå i olika skolor. Vi föräldrar som jobbar måste ofta lämna våra barn väldigt tidigt på morgonen och barnen får långa dagar, ofta 8–9 timmar i skola och på fritids. Jag vill inte att mina yngsta barn ska behöva åka buss till och från skolan. Det är både praktiskt, tidsmässigt och ekonomiskt svårt att få ihop vardagen för en familj och här betyder förutsättningarna omkring barnens skolgång väldigt mycket.

Mina barn som går i Atlasskolan är ledsna och upprivna över att Atlasskolan ska stängas. Barnen oroar sig mest över att de kan tvingas skiljas från sina bästa kompisar i skolan om de skulle hamna i olika skolor nästa termin. Jag vill därför vädja om att ansvariga respekterar och tar hänsyn till barnens önskemål om trygghet.