Barn flyttas mellan jourhem och familjehem

Har LVU spelat ut sin roll, frågar sig insändarskribenten.

Har LVU spelat ut sin roll, frågar sig insändarskribenten.

Foto: Martina Holmberg / TT

Insändare2024-06-10 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Är det inte dags att förändra lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)? Såsom den används av socialtjänsten i dag känns väldigt föråldrat. Barnen har enligt EU-kommissionen och socialtjänstlagen rätt att tala om sina behov och önskemål, men inte enligt socialtjänsten (soc). 

Naturligtvis ska barn vara delaktiga och bli lyssnade på. I stället behandlas de som spelpjäser och flyttas mellan jourhem och familjehem. 

Familjer som älskar sina barn och alltid har tänkt på deras bästa sätts totalt ur spel när soc tar makten. Målsättningen borde vara att hålla ihop familjen genom att stötta och stödja vid behov, inte att plocka bort barnen och sära på familjen.