Säkra barns rätt till en drogfri uppväxt

En mer liberal syn på cannabis och annan narkotika drabbar inte minst barn och unga, skriver insändarskribenten.

Skadeverkningarna är som störst under den tid som barns och ungas hjärnor är i utveckling, skriver insändarskribenten.

Skadeverkningarna är som störst under den tid som barns och ungas hjärnor är i utveckling, skriver insändarskribenten.

Foto: Richard Vogel/TT

Insändare2024-07-06 14:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Trots det saknas ofta ett barnrättsperspektiv i narkotikadebatten – där den vuxnas användning istället står i fokus. 

FN:s barnkonvention är den enda av konventionerna om de mänskliga rättigheterna som omnämner narkotika. Där står att barn ska skyddas från olaglig användning och handel med narkotika – men även att barnets bästa alltid ska beaktas och att varje barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

Och det finns all anledning att skydda barn och unga från användande av cannabis och annan narkotika, då skadeverkningarna är som störst under den tid som barns och ungas hjärnor är i utveckling. Barn påverkas även av föräldrars konsumtion – från graviditeten och genom barndomsåren och konsekvenserna blir extra tydliga i länder med en liberal narkotikapolitik. I Kanada, som legaliserade cannabis 2018, använder drygt en fjärdedel av föräldrarna cannabis för så kallat ”rekreationsbruk”. Med det följer en större tillgänglighet till cannabisprodukter i hemmet och fler fall av akuta förgiftningar bland små barn.

Vi har tillräckligt många barn som redan idag växer upp med föräldrar som har ett riskbruk eller beroende av alkohol eller narkotika. Fokus måste vara att minska konsumtionen i samhället, inte öka den – och då krävs det att vi vuxna tar ansvar som både individer och samhälle för att säkra barns rätt till en drogfri uppväxt.