Åtminstone en ideell skola som är aktiebolag

Nya Munken AB var den första svenska skolan som började drivas som aktiebolag, skriver skolans vd och ordförande för Stiftelsen Nya Munkens Vänner.
Nya Munken AB var den första svenska skolan som började drivas som aktiebolag, skriver skolans vd och ordförande för Stiftelsen Nya Munkens Vänner.

Aktiebolagsformen innebär inte en skyldighet att lämna utdelningar till ägarna, menar insändarskribenterna.

Insändare 17 januari 2022 09:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Riskfria vinstuttag på våra skattepengar" (12/1):

Från Daniel Åkermans ledare i Corren den 3/1 refererar ”Pensionär” till en mening ”de privata skolaktiebolagen är skyldiga att leverera vinst till sina ägare”.

Vi som representerar Nya Munken AB, en friskola i Linköping med mer än 500 elever, kan konstatera att det inte stämmer. Aktiebolagsformen innebär inte en skyldighet att lämna utdelningar till ägarna.

Nya Munken AB var den första svenska skolan som började drivas som aktiebolag och redan när bolagsordningen skrevs för 30 år inför starten 1993 bestämdes att aktierna inte skulle lämna någon utdelning så att alla tillgängliga resurser skulle utnyttjas för undervisningen.

Skälet till att aktiebolagsformen valdes var att det var den bolagsform som gav det striktaste regelverket för hur en verksamhet skulle skötas vilket var ett rimligt krav med tanke på det ansvar som ligger på en skolas ledning och ägare.

Därefter har en majoritet av aktierna skänkts till en stiftelse vilken står under Länsstyrelsens kontroll och som garanterar att alla överskott som Nya Munken AB kan generera stannar i skolverksamheten.

För en skola är således bolagsformen inte avgörande för om verksamheten är ideell eller inte. Den allmänna debatten har även rört förbud mot såväl vinst som utdelning. Vi kan konstatera att Nya Munken AB har levt med ett eget ”utdelningsförbud” i snart 30 år. Men ett vinstförbud skulle ge svårigheter. Vinster behövs för att trygga verksamheten vid större oväntade utgifter som fastighetsreparationer eller annat. De fordras för att utveckla skolverksamheten och garantera eleverna en trygg skolgång.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa