Återuppför paviljongen i Trädgårdsföreningen

Den huvudsakliga anledningen till mitt intresse för att paviljongbyggnaden (schweizeriet) återigen uppförs, är att så många Linköpingsbor delar min åsikt om ett återuppbyggande.

Insändarskribenten vill se paviljongen i Trädgårdsföreningen återuppbyggt i dess ursprungliga form från 1881.

Insändarskribenten vill se paviljongen i Trädgårdsföreningen återuppbyggt i dess ursprungliga form från 1881.

Foto:

Insändare2021-08-31 10:15
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Många Linköpingsbor har också många oförglömliga minnen från denna plats och byggnad.

Utöver ovan nämnda argument, saknar Linköping en liknande ståtlig byggnad i denna vackra byggnadsstil. Den som vandrar genom Trädgårdsföreningens park och inte nödvändigtvis är gammal Linköpingsbo, känner rent instinktivt att någonting väsentligt fattas. 

Den nyuppförda glaspyramiden fyller absolut sitt syfte, men är på intet sätt en ersättare till den gamla paviljongbyggnaden (schweizeriet).
Den nuvarande rotundaformade pergolan med klätterrosor saknar sin naturliga härskare.

Linköpings kommun bör snarast se till att tomrummet på ett klassiskt sätt fylls, speciellt med tanke på att kommunen efter branden 1977 förvaltat försäkringspengarna, vilka idag borde täcka en stor del av grundplåten till ett återuppförande.

Ett återuppförande skall givetvis ske på samma plats där den förutvarande paviljongen var belägen – mellan fontänen och Kärringbäcken. Ett återuppförande kan ske på ett antal olika sätt med olika kostnader som följd.

Personligen ser jag helst att återuppförandet görs i någon form av ett "edutainment-projekt”. Ett byggnadsprojekt som alla Linköpingsbor kan följa på nära håll och där stor vikt läggs vid originalitet och kvalitet.

Jag vill att den nya paviljongen uppförs av elever tillsammans med sina lärare som ett byggnadspraktiskt projekt inom Ljungstedtska skolans olika byggnadslinjer. Detta ska då ske under ledning av en kunnig platsansvarig byggnadsingenjör med mångårig erfarenhet av liknande byggnation.

Detta sättet att bygga kommer givetvis att ta betydligt längre tid än ett normalt bygge, men har Linköpingsborna fått vänta i över 40 år på sin paviljong, tror jag säkert man orkar vänta några extra år till på själva uppförandet av den nya. 

Metoden att bygga har på ett mycket positivt sätt tidigare genomförts när det Westmanska vagnmuseet på Vallaområdet uppfördes. Ett utsökt bra sätt att ge elever på olika bygglinjer praktisk erfarenhet och en stolthet att få vara med att uppföra någonting ganska unikt.

Ett byggprojekt i denna storlek kan dessutom vara nationellt rekryterande. Jag vill vidare att projektet utformas så att det även involverar intresserade Linköpingsbor och företag att frivilligt få möjlighet att sponsra projektet på olika sätt.