Mässa eller inte mässa i söndagsgudstjänsten?

Ingen kyrka vinner medlemmar genom stelbenta regler och minskade gudstjänsttillfällen, skriver insändarskribenten.

Växelverkan mellan kyrkor är viktig för att olika sockenbor ska kunna känna sig delaktiga, skriver insändarskribenten.

Växelverkan mellan kyrkor är viktig för att olika sockenbor ska kunna känna sig delaktiga, skriver insändarskribenten.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Insändare2023-07-13 11:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag tror ingen förnekar mässans betydelse i gudstjänster, men vi får inte glömma att våra gudstjänstbesökare har olika syn på nattvarden och att kyrkans budskap gäller alla. Vi är lågkyrkliga, högkyrkliga, gammalkyrkliga. laestadianer, schartauaner, tillhör EFS eller står utanför kyrkan. Kyrkans omsorg och andliga vägledning bör omfatta alla dessa grupper. Innan senaste sammanslagningen av pastorat var det varje söndag två högmässogudstjänster i varje litet pastorat, nuvarande församling. 

Återinför två gudstjänster. En i en kyrka på förmiddagen klockan 9:30 och i en annan klockan 11:00. En med nattvard och en utan nattvard. Växelverkan mellan kyrkor är viktig för att olika sockenbor ska kunna känna sig delaktiga. I större städer är två olika gudstjänster inget problem att ordna. Uppvärmning av lokal bör inte innebära problem för oftast finns ett församlingshem eller annan lokal. Prästers tjänstgöringstid har inte förändrats sedan reglerad arbetstid infördes på 80-talet och en kantorn följer säkert med och en person som öppnar annan lokal finns säkert.Ingen kyrka vinner medlemmar genom stelbenta regler och minskade gudstjänsttillfällen. Vi skall naturligtvis även kunna njuta av musikgudstjänster och ungdomsgudstjänster. Ett brett utbud behövs, som omfattar alla.