Återigen är det dags för nytt höghus i innerstaden

Nu ska det byggas ytterligare ett höghus på nio våningar i Gottfridsberg och en del av Hjälmsätersberget ska användas till lekområde för en ny stor förskola med 120 barn i två våningar.

Enligt planförslaget ska förskolan på Bjälbogatan rivas och ge plats för ett niovåningshus.

Enligt planförslaget ska förskolan på Bjälbogatan rivas och ge plats för ett niovåningshus.

Foto: Ann-Charlotte Irhede

Insändare2021-06-29 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Till detta kommer ett trygghetsboende med 40 lägenheter på våning 3-9 där man enligt planen helt förbehållslöst anser att det är extra positivt för att främja generationsöverskridande möten att blanda 120 barn med äldres behov av en god utemiljö. 

Uteplatsen för de äldre ska vara på en terrass på förskolans tak. Säg mig vilken äldre person som anser det extra positivt med ljudet från lekande barn hela dagarna?

För oss som känner till området och tagit del av förslaget finns det många frågetecken runt trafiksituationen under och efter byggtiden.

Planförslaget är ute för samråd men vi är många som tänker att det redan är klart för beslut. Eftersom Linköpings politiker redan bestämt sig för att förtäta innerstaden från 20 000 till 50 000 invånare är det lätt att förstå vad som kommer att hända framöver med vår innerstad. Undan för undan läser vi i tidningen att man bygger på höjden och tar bort de friytor som ändå funnits. 

Ska det inte finnas någon plats i innerstaden kvar där man kan bo utan insyn och trafikbuller och med gångavstånd till parkområden?