Arbetet med att öka tryggheten är prioriterat

Under år 2021 kommer vi att satsa extra mycket på trygghetsskapande åtgärder i Linköping, skriver Bo Karlsson, driftsingenjör på kommunen.
Under år 2021 kommer vi att satsa extra mycket på trygghetsskapande åtgärder i Linköping, skriver Bo Karlsson, driftsingenjör på kommunen.

Nu har turen kommit till tunnlarna mellan Mjärdevi Center och Enskiftesgatan.

Insändare 15 februari 2021 07:25
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till “Bortglömda gångtunnlar i Lambohov” (28/1).

Tack för dina synpunkter. 

Linköpings kommun jobbar kontinuerligt med att öka den upplevda tryggheten på kommunens gång- och cykelbanor och övriga platser som lekplatser, återvinningsstationer, och parker där Linköpingsbor och besökare rör sig. 

Det handlar om bättre belysning, att måla tunnlar i ljusa färger, eller pryda dem med konst. Det handlar också om att skapa fri sikt genom att beskära och ta bort buskage. 

Vi har under de senaste åren genomfört sådana trygghetsåtgärder i ett dussintal prioriterade tunnlar och håller nu på att utvärdera dessa åtgärder beträffande hållbarhet och kostnad. 

 

När det gäller de två tunnlarna mellan Mjärdevi Center och Enskiftesgatan så har dessa inte prioriterats i ett tidigare skede, för att det har funnits andra platser och tunnlar som upplevs mindre trygga.

Nu har turen kommit till dessa tunnlar. Vi planerar att sätta belysning i dem och arbetet ska vara utfört senast i höst.

Vi kommer framöver att fortsätta med trygghetsåtgärder för att skapa en tryggare och säkrare miljö både i tunnlar, parker och längs stråk där Linköpingsbor vistas. 

 

Under år 2021 kommer vi att satsa extra mycket på trygghetsskapande åtgärder. Exempelvis ska vi härnäst montera belysning på återvinningscentralerna i Berg och Sturefors, tända belysningen även dagtid i två tunnlar under Nya Kalmarvägen samt belysa entréer vid två tunnlar under Söderleden. 

Vi gör även en punktinsats i Lambohov, det handlar om förstärkt belysning i en korsning.

Ämnen du kan följa