Är planen på ny förskola i Majelden aktuell?

Döm om min förvåning när jag läser att kommunen planerar att klämma in en förskola för 120 barn i Majelden/Ramshäll. Om något behövs i kommunen är det äldreboenden, menar insändarskribenten.

Var finns dessa 120 barn som skall gå i planerad förskola, undrar insändarskribenten.

Var finns dessa 120 barn som skall gå i planerad förskola, undrar insändarskribenten.

Foto: Håkon Mosvold Larsen/Pontus Lundahl/TT

Insändare2023-10-30 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den 23 mars i år beslutade barn- och ungdomsnämnden att 11 förskolor och ett antal grundskolor skulle avvecklas under 2023 och 2024. Skälet som angavs var att det föds färre barn och att invandringen minskar. I dagsläget finns lediga platser på en lång rad förskolor och grundskolor i kommunen. 

Döm om min förvåning när jag läser att kommunen planerar att klämma in en förskola för 120 barn i Majelden/Ramshäll. Den detaljplan som nu är ute på samråd påbörjades 2017. Då var läget ett annat, med bland annat hög invandring. Nu är läget ett helt annat enligt kommunens egen utsago i mars 2023. 

Om något behövs i kommunen är det äldreboenden. Vi är många födda på 40-talet och tidigare. Dessutom har området kring Majelden/Ramshäll blivit en oroshärd som kräver ständig rondering av väktare och polis. Totalt olämpligt med små barn i området.

Jag bara undrar hur man tänker i kommunen och hur man förklarar sitt ställningstagande i mars när man tog beslutet att lägga ner 11 förskolor. Ser med intresse fram mot en förklaring. Var finns dessa 120 barn som skall gå i planerad förskola?

Ulla född -45

Svar från Linköpings kommun:

En detaljplan ger kommunen möjlighet att bygga, men innebär inte att byggandet kommer att ske direkt. Eftersom barnkullarna minskar har vi inga planer på att bygga den nya förskolan i Majelden/Ramshäll inom en överskådlig framtid.

Detaljplanen ligger dock kvar, eftersom detaljplaner tar väldigt lång tid. Den dag barnkullarna börjar växa igen är det viktigt för kommunen att kunna möta ett ökat behov av barnomsorgsplatser. 

Som du skriver kommer antalet äldre däremot att öka kraftigt, och vi har brist på äldreomsorgsplatser i Linköping. S+M-styret har därför nyligen beslutat att bygga två nya vårdboenden för äldre. Ett av dem är i Skarpan, inte långt ifrån den förskola som inte kommer förverkligas på många år. 

Elias Aguirre (S), kommunalråd och ordförande, barn- och ungdomsnämnden