Är avveckling av hyrpersonal lösningen?

Insändare2022-09-09 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Regionen har som arbetsgivare under ett antal år förlorat i konkurrenskraft om personal. De väljer att sluta för att byta yrke eller arbetsgivare. Den kvarvarande egenanställda personalens kapacitet räcker inte för att upprätthålla en rimlig tillgänglighet. Hyrpersonal och bemanningsföretag har varit och är ett sätt att kompensera för detta. En del politiska partier, bland annat S säger sig nu vilja sluta att använda denna förstärkning.

Det är svårt att förstå hur ett beslut om att inte använda externa resurser skulle kunna leda till att regionen kommer att uppfattas som en mer attraktiv arbetsgivare. De ekonomiska resurser som skulle frigöras har en liten potential att räcka till en tydlig och konkurrenskraftig löneförbättring. Den kapacitetsminskning som blir följden av en sådan åtgärd leder till en ökad arbetsbelastning för de som blir kvar och fler kommer sannolikt att tröttna och sluta. Snarare finns det fortfarande många områden inom regionen som skulle må bättre av att förstärkas med hyrpersonal för att få en rimlig tillgänglighet för medborgarna och en lägre grad av desperation över sin arbetssituation för medarbetarna.

Ett försök till begränsning av konkurrensen om personal inom vissa yrken genom stopp för bemanningsföretag har dålig potential att kunna förse medborgarna med den hälso- och sjukvård de behöver. Det är bättre att tydligt stärka den egna konkurrenskraften på personalsidan. Arbetsinnehåll (fokus på kärnverksamhet), arbetsmiljö (trivsel på jobbet), samt anställnings- och lönevillkor.