Använd mark till mer än ett ändamål

Insändare2021-11-16 11:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Åsikterna är många när det gäller var man skall placera solceller. Jordbruksmark kan användas på bättre sätt. Men det finns andra möjligheter. Varför kan inte mark användas till mer än ett ändamål?

Vi har kraftledningsgator genom hela Sverige. Järnvägslinjer från norr till söder. Motorvägar och motorleder kors och tvärs.

Vad är det för fel på den marken?

I kraftledningsgatorna kan celler ligga på upphöjningar nära marken. Över järnvägslinjer kan det byggas ”tak” med solceller där det passar. Vägar kan också ha ”tak” eller solceller involverade i motorvägarnas mitträcken. Och jag förmodar att de planerade vindkraftsnurrorna, med storlek som Eiffeltornet, kommer att beklädas med solceller.

Jag tror det finns många möjligheter om vi kan tänka oss att bruka mark och föremål till flera ändamål samtidigt.

 
 
 
 
 
 
Läs mer om