Ännu värre förtätning av trafiken i framtiden

Det är tyvärr inte bara längs Djurgårdsgatan som förtätningsivern får gå före en rimlig trafikplanering, menar insändarskribenten.

Insändare 31 januari 2022 10:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Tidskrävande att ta sig till sjukhuset med bil" (27/1):

Signaturen ”Åke” skriver om att det är besvärligt att nå universitetssjukhuset med bil. Jag håller fullständigt med och ifrågasätter också varför tillfarten från Söderleden är så smal och med kantstensparkeringar med illa parkerade bilar som gör det besvärligt vid möte med större fordon såsom bussar.
Ännu värre kommer det att bli i framtiden när förtätning utmed Djurgårdsgatan kommer att bli verklighet. I samband med att bebyggelse kommer att ske på Ryttargårdskyrkans tomt kommer, enligt detaljplanen, Djurgårdsgatan att smalas av till en ”innerstadsgata” i syfte att minska biltrafiken i staden.

Det är tyvärr inte bara här som förtätningsivern får gå före en rimlig trafikplanering! Utmed Hamngatan uppförs nu på gamla Folkungavallen ett stort P-hus. Med stor sannolikhet kommer detta medföra att Hamngatan måste smalas av ytterligare en gång, med åtföljande trafikproblem som följd. Trafiken till området Folkungavallen kommer att öka betydligt på grund av den nya simhallen, 500 nya bostäder och skolor med mera. Hur har det beaktats i trafikplaneringen?
Förtätningen i Berga kommer att medföra stora trafikproblem med den trafik som nu belastar Söderleden, vilket kommunen anser att det får trafikanterna lösa genom att välja andra vägar.
Jag håller med signaturen Åke – det verkar som att man bygger hus först och sedan anpassar trafiken om det går!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa