Allt talar för en centralt placerad skola i Rimforsa

Kommunala företrädare fortsätter att sätta sig på höga hästar och förklarar att vi medborgare inte kan tänka långsiktigt och att vi har olika egenintressen.

En ny bra skola på den befintliga tomten är bästa lösningen, anser insändarskribenten.

En ny bra skola på den befintliga tomten är bästa lösningen, anser insändarskribenten.

Foto: Dennis Petersson

Insändare2021-04-21 07:20
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Själva har man inte gjort något fel. Så är det inte – det är medborgarna i Rimforsa som har de långa perspektiven och i många fall den högre kompetensen. 

Det är de som har bott här länge, kommer att bo här länge och har barn som växer upp här medan många av tjänstemännen finns på sina jobb några år här och flyttar vidare. 

Förslaget att lokalisera en skola till Hackelområdet har man kommit fram till i en tjänstemannautredning som inte har tagit in synpunkter och perspektiv från medborgarna. 

Det kan man enkelt konstatera när man ser vilka kriterier som har utvärderats. Frågan om vad det betyder för de familjer, föräldrar och barn som skolan finns till för saknas. 

I modern stadsbyggnad strävar man efter förtätning. I det här fallet skulle det kunna betyda att sträva efter att underlätta medborgarnas vardag av att skola, förskola, resecentrum, dagligvaruhandel och många bostäder ligger nära varandra. 

Detta skulle medföra att barn i större utsträckning själva kan ta sig till skolan, att man enkelt kan gå eller cykla och att föräldrarnas vardag blir enklare att få ihop. 

Samhället blir på detta sätt säkrare och hållbarare. Sådana perspektiv saknas helt i lokaliseringsutredningen och hade talat för den befintliga skoltomten.

Ett annat inslag från modern stadsbyggnad är att värdera marken högt och bygga stadsmässigt. Det kan innebära att ”dra ut” byggnader mot tomtens ytterkanter och bygga på höjden. Därmed finns gott om plats på den befintliga skoltomten.

Ett par år tidigare fanns långt framskridna planer på att riva en del byggnader och renovera/bygga ut andra på skolan. Detta låg till grund för ställningstagandet i den fördjupade översiktsplanen där man 2019 slog fast att skolan skulle byggas på den befintliga tomten. 

Jag hoppas företrädare för Kinda kommun kan släppa prestigen och återvända till idén med en centralt placerad skola. På det sättet kan en ny bra skola uppföras på den befintliga tomten. 

Detta lämnar både Åsundavallen och Hackelområdet som möjliga att exploatera för bostäder som är precis vad Kinda behöver. På så sätt utnyttjas förutsättningarna på bästa sätt.