Allt börjar med en bra förskola

Insändare2021-11-29 10:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Vilka möjligheter ger ni barnen i Skäggetorp?" (20/11):

För alla barn är det viktigt att få en bra start på sin skolgång. Då är det väsentligt med en bra förskola som lägger grunden för det lärande som sedan fortsätter resten av livet. Förskolans betydelse för barns utveckling får inte underskattas. För oss är det viktigt med rimliga förutsättningar för en förskola som tar hänsyn till barnens behov. För att klara av det måste personalen ha en bra och fungerande arbetsmiljö. För oss vilar en väl fungerande förskola på att det finns erfaren och kompetent personal som ser till att främja barnens utveckling och lärande. 

Vi anser även att man måste arbeta långsiktigt och ser behovet av en stabil och hållbar ekonomi på förskolorna. Tidigare har Linköpings kommun fått runt 40 miljoner kronor per år i särskilda statsbidrag med syftet att minska barngruppernas storlek på förskolan. Det som nu har ställt till det för våra verksamheter är att den rödgröna regeringen under kort tid förändrat statsbidragen riktade mot förskolan, vilket har inneburit betydande problem för flera av förskolorna i Linköping. För att parera detta arbetar vi just nu intensivt med att se över möjligheterna att kompensera barn- och ungdomsnämnden för att stärka förskolan. Utifrån de givna omständigheterna är vår avsikt att tillföra medel för bortfallet av statsbidrag. Vi hoppas kunna återkomma med besked så snart som möjligt. 

Förskolan är viktig för alla barn men fyller en särskilt betydelsefull roll för de barn som inte har svenska som modersmål. Det spelar stor roll för det enskilda barnet att tidigt få en stimulerande språkutveckling. Barn som kan svenska klarar skolan bättre och barn som klarar skolan har lättare att bli självständiga. Vi har stor förståelse för att detta är ett mer komplicerat uppdrag att arbeta med utifrån förhållandena som finns i bland annat Skäggetorp. Allt börjar med en bra förskola.