Allmänmedicinen gör skillnad – för alla

På söndag den 19 maj är det World Family Doctor Day – Allmänläkardagen. Allmänläkaren, det är jag. En av många och samtidigt en av alldeles för få, skriver Jenny Berggren, specialist i allmänmedicin.

Ju mer jag lär känna dig och får ta del av din unika livshistoria, desto bättre och lättare kan jag hjälpa dig, skriver Jenny Berggren, specialist i allmänmedicin.

Ju mer jag lär känna dig och får ta del av din unika livshistoria, desto bättre och lättare kan jag hjälpa dig, skriver Jenny Berggren, specialist i allmänmedicin.

Foto: Jenny Berggren

Insändare2024-05-17 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi är specialister i allmänmedicin, en medicinsk specialitet som bygger på helhetssyn och kontinuitet med våra patienter. Att skaffa sig och upprätthålla bredd och helhetssyn är en utmaning, men också en stor del av tjusningen med att vara allmänläkare. Allmänmedicinen intresserar sig för hela människan, från vaggan till graven, och separerar inte kropp från själ eller livssituation. 

Med helhetssyn kommer vi långt, men det räcker inte. Att vara specialist i allmänmedicin kräver även så kallad relationskompetens, att jag i bedömningen av en individs hälsoproblem kan väga in personens unika livssituation. För detta behöver jag få följa mina patienter över tid. Utan kontinuiteten krafsar vi bara på ytan till allt det som allmänmedicinen har att erbjuda. Det är en ynnest att få vara läkare, att få möjlighet att göra skillnad. Att vara just allmänläkare är ett särskilt privilegium, givet att jag ges ansvar för ett rimligt antal patienter och möjlighet att följa dem över tid. 

Genom upprepade möten och samtal blir patient-läkar-relationen starkare, den kan rent av tåla att vi inte alltid är överens. Vi lyssnar och lär, åt båda håll. Ju mer jag lär känna dig och får ta del av din unika livshistoria, desto bättre och lättare kan jag hjälpa dig. I möten med mina patienter utvecklas jag både som läkare och människa. Kontinuitet med patienten utvecklar och underlättar inte bara för mig som allmänläkare. Forskningen är tydlig och resultaten stämmer väl överens med min och mina kollegors egna erfarenheter. 

Kontinuitet med din läkare på vårdcentralen leder för dig som patient till färre akutbesök, såväl om du är ung eller äldre, frisk eller multisjuk. Du behöver inte heller bli inlagd på sjukhus lika ofta – och lever längre! En välfungerande primärvård, som vilar på allmänmedicinsk grund, är dessutom kostnadseffektivt och bidrar till en mer jämlik hälsa i befolkningen. 

Trots övertygande forskningsresultat om de många fördelarna med helhetssyn och kontinuitet saknas fortfarande nödvändiga satsningar på primärvården och allt för få människor har en fast läkarkontakt på sin vårdcentral. Primärvården borde vara allmänmedicinens arena, men är i stort behov av genomgripande renovering för att nå dit. 

Det är lätt att bli uppgiven när för lite händer och visst har jag ibland, som kugge i en allt för ansträngd primärvård, tvivlat på mitt yrkesval. Men på allmänmedicinen har jag aldrig tvivlat. I möten med mina patienter ser jag att allmänmedicinen, med sin helhetssyn och relationskompetens, gör skillnad. I möten med mina patienter hämtar jag motivation och kraft. Allmänmedicinen är odödlig. Odödlig, men sårbar. Allmänmedicinen är värd att värna och försvara. Vi behöver allmänmedicinen och den behöver oss alla till sitt försvar.

Länge leve allmänmedicinen!