Alliansen röstade nej till fria resor av fyra skäl

Insändare2022-06-10 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Kort sagt" (4/6):

Signaturen P Sten H undrar varför Alliansen i Linköping röstade nej till fria resor för 70+arna.

Först vill jag informera om att det handlade bara om fria resor i lågtrafik. Vi avslog förslagen av fyra skäl:

1. Kollektivtrafiken är inte en kommunal fråga i Linköping, utan en regionalfråga som sköts av regionens bolag Östgötatrafiken. Vill man införa fria resor för pensionärer ska detta beslutas och betalas av regionfullmäktige via landstingsskatten.

2. Linköpings kommun har ändå en möjlighet att erbjuda fria resor för pensionärer, men detta måste då ske genom att kommunen köper in biljetter till denna grupp vilket enligt Östgötatrafiken kommer att kosta Linköping minst 105 000 000 kronor.

3. Om man vill öka resandet i lågtrafik är det ju möjligt att regionen sänker priset i lågtrafik för alla resenärer, men detta kan inte Linköpings KF besluta om.

4. Om vi vill öka möjligheterna för äldre att resa kollektivt är det inte i första hand priset utan tillgängligheten som är det viktiga och det som de flesta önskemål handlar om. Fler servicelinjer, kortare avstånd till busshållplatser och generösare regler för att få färdtjänst.