Alla instanser har agerat efter bästa förmåga

Jag, och jag tror väldigt många med mig, anser att de omfattande vaccinationsinsatserna medverkat till att förhindra allvarlig sjukdom och dödsfall, menar insändarskribenten.
Jag, och jag tror väldigt många med mig, anser att de omfattande vaccinationsinsatserna medverkat till att förhindra allvarlig sjukdom och dödsfall, menar insändarskribenten.

Jag vet ingen som anser att pandemin beror på ovaccinerade mer än att de kan öka risken för smittspridningen, menar insändarskribenten.

Insändare 9 februari 2022 10:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på nyhetsartikeln "De bryter tystnaden: Varför skylla på dem som inte vaccinerats?" (5/2):

Blev mycket upprörd över det stora utrymme som ges till personer som inte verkar ha lyssnat eller delvis inte förstått all saklig information som lämnats av regeringen, sjukvården och expertmyndigheter.

Det har ju visat sig att många riskerar att dö vid insjuknande av covid-19. Särskilt riskfyllt var det när det gäller varianterna före omicronvarianten. Regeringen, de statliga myndigheterna och sjukvården har informerat tydligt om att det fanns resursbrister avseende skyddsutrustning, personal och möjligheter till testning, avsaknad av kunskap om bästa sätt att bedöma behov av vård till exempel när äldre insjuknade inom särskilda boende, avsaknad av kunskap om bästa sätt att behandla sjukdomen.

Enligt artikeln "bubblar det i Linköping över den svenska pandemihanteringen". Det stämmer inte alls med min bild av hur Linköpings befolkning ser på hanteringen.

Jag, och jag tror väldigt många med mig, anser att alla berörda instanser (regering, myndigheter och sjukvården) agerat efter bästa förmåga för att undvika allvarlig sjukdom och dödsfall samt att de omfattande vaccinationsinsatserna medverkat till att förhindra just detta, det vill säga allvarlig sjukdom och dödsfall. Alla berörda instanser har ju också tydligt uppgett att de lärt sig och har gjort och kommer att göra förändringar efter den kunskap som arbetats upp under pandemin.

Jag vet ingen som anser att pandemin beror på ovaccinerade mer än att de kan öka risken för smittspridningen. Men eftersom de flesta som erbjuds vaccin nog lyssnat på korrekt vetenskapligt grundad information och vaccinerat sig tror jag många med mig tänker: Jag bryr mig inte om de som inte vill eller av någon anledning inte kan vaccinera sig samtidigt som jag hoppas de som är rädda för sprutan får hjälp om de vill det.

Det är ju också känt att resurserna inom sjukvården var ansträngda redan innan pandemin. Har för mig att det var en artikel där moderatledda stockholmsregionen planerade hundratals uppsägningar av läkare strax före pandemin kom till Sverige och här i Linköping vill ju moderaterna nu minska den skatt som finansierar sjukvården. Det är ju enligt min mening viktigt att lyssna till pesonalens röster och öka de gemensamma resurserna till vård och omsorg.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa