Alla barn har rätt till lärande – vi måste hitta vägen

Det är inte barnen som gett upp om sig själva, som inget vill och inte kämpar. Det är vi vuxna som brister, systemet och alternativen, menar insändarskribenterna.

Med hjälp av djuren skapar vi ett sammanhang och stärker färdigheter såsom självkänsla, självinsikt, samarbete och sunda relationer, skriver föreningen.

Med hjälp av djuren skapar vi ett sammanhang och stärker färdigheter såsom självkänsla, självinsikt, samarbete och sunda relationer, skriver föreningen.

Foto: NTB

Insändare2023-10-16 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Alltför många barn har av olika anledningar svårt att gå till skolan, för många innebär det ångest, oro och stress. I Linköpings kommun har över 1 000 elever hög skolfrånvaro. 

Inom föreningen Grannhuset Stödcenter och verksamheten Hälsa med häst arbetar vi hälsofrämjande och förebyggande med häst- och hundunderstödda insatser, även med åtgärder när problematiken är ett faktum. Vi möter dessa barn och deras röster ger oss hopp. Att någon – kanske för första gången – trott på dem, att fokus är på det som fungerar, inte tvärtom, och att de här hittar motivationen framåt.

Här finns hopp att väcka, självkänsla att bygga och så mycket kraft som bara måste vändas rätt. I deras takt, i en lugn miljö utan krav på prestation. Vi lär oss av de unga, för de kan och vill så mycket, men får inte chansen. Med hjälp av djuren skapar vi ett sammanhang och stärker färdigheter såsom självkänsla, självinsikt, samarbete och sunda relationer. 

Med anpassningar och resurser kan vi tillsammans vända skutan. För det är inte barnen som gett upp om sig själva, som inget vill och inte kämpar. Det är vi vuxna som brister, systemet och alternativen. Vi vet att skolan och vårdnadshavare vill och många gånger gör sitt bästa, men förutsättningarna finns inte där.

I våras deltog vi på ett riksdagsseminarium där Ekerö kommun och Stall Kungsgården berättade om deras "skolnärmande via häst- och stallaktivitet" som började som ett projekt, men nu är en del i barn- och utbildningsförvaltningens ordinarie verksamhet. I slutet av seminariet fick politiker frågan vad detta kostade kommunen: "Vi har inte råd att inget göra", svarade nämnden. 

Det är sant, vi bör agera nu för individen men även sett från ett samhällsperspektiv. Det finns erfarenheter att ta efter i många kommuner, metod och forskning finns. Vi har två utbildade handledare i metoden att lära med hästar och vi har redan gjort ett lyckat pilotprojekt. Vi kan, som i samarbetet ovan, ge eleverna ett mellansteg i återgången till skolan. 

Vi vill införa Ekerö-modellen som visar goda resultat. Vi har fått höra barnens röster, vi har sett resultat och nu måste vi tillsammans ge dem hopp och tro. Vi räcker ut en hand och vi hoppas att ni beslutsfattare tar den handen. Ett komplement inom kommunen för våra barn och ungdomar i Linköpings kommun. Ett komplement som kan rädda liv.

 
 
 
 
 
 
Läs mer om