Äldreomsorgen – en miss i valdebatten

Vem vill satsa på en anställning i äldreomsorgen i dag, frågar sig insändarskribenten.

Insändare2022-09-30 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag är så besviken på våra politiker då ingen lyfter fram äldreomsorgen i vårt fina Sverige, med den allt mer växande äldre befolkningen. Det är inte bara för att jag är 91 år, utan av solidaritet borde den frågan aktualiserats än mer efter att Inspektionen för vård och omsorg uttalat att vården var oacceptabelt låg. 

Under pandemin gick så många äldre bort på grund av okunskap, och man fann så stora brister i omsorg att alla kommuner fick stora belopp till utbildning och för att anställa utbildad personal. Till min stora förvåning kom det fram att en stor del av dessa pengar gått tillbaka. Är det sinnesförvirring eller är kommunikationen så dålig? Ser man inte på tv eller är påläst? 

Här behövs tydligen utbildning, statusen för personalen måste höjas, vilken bara kan ske genom lönepåslag. Personalen måste tillerkännas sin stora betydelse i det svenska växande åldrande samhället. Frågan blir allt mer känslig då man tar bort serviceboenden och inför så kallad trygghetsboenden, som förbilligar men fodrar större hemtjänst. Vem vill satsa på en anställning i äldreomsorgen i dag? Det behövs en verklig morot så att rätt personer kommer in verksamheten.