60 företagare: Vi vill snarast se ett beslut om ishall

För att säkerställa att Motala även i fortsättningen ska ha ett lag i bandyns elitserie måste kommunen så snart som möjligt fatta beslut om en ishall på befintlig plats, skriver ett 60-tal företagare i ett öppet brev.

Att ersätta en i stort sett fungerande ishockeyhall med en nybyggd innebär kapitalförstöring även om det sker på några års sikt, menar insändarskribenterna.

Att ersätta en i stort sett fungerande ishockeyhall med en nybyggd innebär kapitalförstöring även om det sker på några års sikt, menar insändarskribenterna.

Foto: Peter Calén/Jens Bollius

Insändare2023-08-08 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

IFK Motala har under många år framgångsrikt representerat Motala i elitserien i bandy. Från år 2025 är detta inte längre möjligt om inte en ishall finns på plats senast den 15 november 2024. Vi, ett 60-tal företagare i Motala med omnejd, vill därför − sedan detaljplanen för Varamon har överklagats och upphandlingen av två hallar avbrutits av kostnadsskäl − starkt förorda att ett beslut fattas om att bygga en ishall för bandyn, skrinnarna, skolorna och allmänheten på befintlig plats vid Bangårdsgatan. Att därmed snarast fatta ett beslut i denna fråga framstår för undertecknade som självklart om man beaktar kostnadsaspekter, tidsaspekter och att de grundläggande förutsättningarna för att få en snabb upphandling finns på plats.

Kostnadsaspekten: Att ersätta en i stort sett fungerande ishockeyhall med en nybyggd innebär kapitalförstöring även om det sker på några års sikt. Eftersom kylmaskineriet till ishockeyhallen med hög sannolikhet behöver bytas ut innebär Varamonalternativet att kommunen troligen kommer att tvingas investera i kylmaskiner på två ställen. Alternativet att bygga på befintlig plats innebär däremot att samma kylmaskiner kan användas för båda hallarna. Därutöver kan ishockeyns behov av nya eller renoverade omklädningsrum lösas genom att samtliga aktörer, som nyttjar anläggningen, gemensamt kan använda de nybyggda omklädningsrummen. Att bygga nytt i Varamon skulle däremot innebära en ytterst dålig hushållning med kommunens resurser. Alternativet Varamon innebär nämligen att kostnaderna för två ishallar blir minst 200 mkr dyrare än att bygga på befintlig plats. 

Tidsaspekten: För att säkerställa att Motala även i fortsättningen ska ha ett lag i bandyns elitserie måste kommunen så snart som möjligt fatta beslut om en ishall på befintlig plats. Anledningen till det är att ishallen måste finnas på plats senast den 15 november 2024. För att klara detta måste byggnationen påbörjas direkt efter elitseriespelets avslutning den 1 mars 2024, eftersom byggtiden för andra hallar har varit minst sju månader. Att snarast fatta beslut om denna byggstart är vidare mycket angeläget, eftersom motsvarande projekt inte kan hinnas med till säsongstarten 2025. Den börjar nämligen redan i första veckan i oktober samtidigt som det då inte längre som nu kommer att vara tillåtet att anpassa spelprogrammet till tillgång av spelbar is.

Bra förutsättningar för att bygga på befintlig plats: Att bygga på befintlig plats har den stora fördelen att det redan finns en godkänd detaljplan. I denna har frågor om dagvatten, utrymningsvägar, trafiksituationen mm hanterats. Även frågor om gestaltningen är hanterbara. Kommunens tjänstemän har vidare tagit fram behovsanalyser för både aktivitetshallen och för ishallar i Varamon. Utifrån dessa torde det vara enkelt att ta fram en anpassad behovsanalys. Vi vill också framhålla att vi har informerats om att IFK Motala redan har lagt ned ett betydande arbete för att underlätta och organisera byggandet av en ishall på Bangårdsgatan så att byggnation av en ishall kan påbörjas den 1 mars 2024. 

Med hänsyn till ovanstående är det vår starka förhoppning att kommunens politiska ledning visar handlingskraft och snarast, utan omfattande utredningar, fattar beslut om en ishall på befintlig plats. Priset av att inte fatta detta beslut är orimligt högt och kan aldrig uppvägas av fördelarna med att bygga bostäder på befintlig plats.

Roger Adolfsson, Radiomasten, Andreas Alexandersson, Skaldjursdeli Sverige, Fredrik Andersson, Nybergs El, Ulrik Andersson, Vadstena Buss, Emil Danielsson, Ingrid Group, Mats-Ola Ericsson, Borghamns Stenförädling, Stefan Eigel, Motala Maskinteknik MMT, Michael Engström, HydraSpecma Wiro, Magnus/Maria Folkesson, MaskinCity, Mårten Franzén, Linmax, Karl Erik Fransson, DahlCenter Motala, Mikael Friberg, Flügger Färg/Fribergs Måleri, Johann Gabore, Ventilationsteknik i Mjölby/Motala, Sanna Gustafson, Swedol Motala, Björn Gustafsson, Adderalink Motala, Andreas Hadarzon, Askling Bil, Inger Hellqvist, Borenshult Café & Grill, Mattias Henriksson, MH Redovisningsbyrå, Mats Hofstam, Broddson, Jonas Hovlund, Motek Revision, Jörgen Håkansson, Sandbäckens Rör i Motala, Kenneth Håkansson, Motala Ströms Snickerifabrik, Stefan Högberg, Sign Nordic, Jörgen Jacobsson, Hotel Norra Vättern, Richard Jacobsson, K Entreprenad Mark, Lars Johansson, Bockfallsgård, Stig-Arne Johansson, Sajab Auktioner, Fahed Kafa, Kafa Optik, Per Arne Karlborg, Karlborg Gräv, Viktor Klint OCAB, Jukka Korhonen, FINBygg & Montage i Motala, Per Lindqvist, Germundia Holding, Patrik Lundin, SSG, Daniel Nederman, Event4sweden, Daniel Niklasson, D-Ekonomikonsult, Claes Nilsson, Hasses Cykel, Magnus Nilsson, Lexus Linköping, Magnus Nyblom, Colorama Motala, Ann Otterborg/Thomas Pålsson, Bilskolan Mitt i Stan, Samir Rekic, Svenska Bussglas, Bo Ribers, Eva Isaksson Ribers, Micke Rydell, Connys Skog & Trädgård, Pehr Salomonsson, Lecora, Ulf Sandell, Sportstar, Niclas Sjögren, Motala Husbesiktning, Magnus Skobe, Skobes Bil, Per-Åke Spetz, Spetz Fastighetskonsult, Erik Strömberg, Ala Tryck, Riitta/Bertil Sundvall, Riittas Muskelhälsa, Thomas Söderberg, Holms Attachments, Lars Tell, Combinent, Rickard Törnvall, GDL Anläggning & Miljö, Mauritz Wahlstedt, Wahlstedts Bil, Micael Westerberg, Tannefors Glas, Pelle Wickström, Concept & Logistik, Niklas Wärn, LF Fastighetsförmedling, Lars Öhlin, Ramirent, Peter Östlund, Ulö Plast, Bengt Axén, Lars Carlsson, Patrik Jonsson, Ari Laukkanen, Fredrik Särnehed, Hans Orrenius