Vi kommer att skapa en ny mötesplats

Insändare2021-04-20 15:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till "Förvandla den övergivna platsen till en träffpunkt" (31/3).

Tack för dina synpunkter. Det är Linköpings kommun som äger marken du skriver om. För tillfället finns inga konkreta planer för platsen, men vi kommer att undersöka vilka möjligheter det finns för både mindre insatser som att tillföra bänkar, eller större utveckling av platsen framöver.

Vi kommer att skapa en ny mötesplats i form av ett torg i Skogsvallen i samband med att området utvecklas med ett nytt bostadsområde med cirka 400 bostäder och en förskola. Vår förhoppning är att detta nya torg kommer att bli ett positivt bidrag till närliggande områden, som Hjulsbro.