Olof Sahlén var en uppskattad ledare

Olof Sahlén

Minnesord 9 september 2023 04:00

Överstelöjtnant Anders Olof Viktor Sahlén har gått bort efter en tids sjukdom. 

Han föddes 20 juni 1941 i Stockholm. 

Efter uppväxt i bland annat Boden och Eksjö valde han att gå i sin faders och sina anfäders spår och utbilda sig till officer inom försvarsmakten. 

1965 började han som fänrik vid Kungliga Livgrenadjärregementet, som också blev hans huvudsakliga arbetsplats. Med undantag för några år som lärare vid infSS Kvarn. 

 

I sin verksamhet var Olle kunnig, energisk och fylld av idéer. Han skapade en god arbetsmiljö och blev en uppskattad ledare. Även efter regementets nedläggning spelade han en viktig roll för det fortsatta arbetet. 

Han var under många år helhjärtat engagerad i såväl Officerskåren som Mässföreningen och Mässbolaget.

Vi före detta regementschefer vill varmt tacka Olle för hans förnämliga arbete. Minnet av Olles gärning kommer alltid att finnas kvar. Vi vill också sända en varm hälsning till hustrun Carina med familj.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa