Fler än någonsin i Fas 3

Fas 3 skulle upphöra – det beslutade riksdagen för flera år sedan. Men våren 2014 slog Fas 3 rekord med över 35 000 personer inskrivna i åtgärden och fler lär de bli, visar prognoser. Bara i Östergötland kostar Fas 3 minst 13 miljoner skattekronor varje månad.

26 maj 2014 10:16

Den heter förresten inte ens Fas 3 längre, den hårt kritiserade insatsen för långtidsarbetslösa som varit utan jobb i mer än 450 dagar. Den döptes om till Sysselsättningsfasen efter kritikstormen 2011.

Det nya namnet provocerar kritiker som anser att det inte handlar om sysselsättning utan tvångsförvaring, där arbetsgivare får betalt av staten för att förvara arbetslösa och inte alls sysselsätter dem.

Medan förespråkare ser det på liknande sätt som arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M): en sysselsättning betyder rutiner och är viktigt vid långtidsarbetslöshet.

Arbetsmarknadsministern är nöjd med Sysselsättningsfasen/Fas 3:

– Sysselsättningsfasen har utvecklats, vi har stärkt den, sa Elisabeth Svantesson nyligen i en intervju med Helsingborgs Dagblad.

Socialdemokraterna kallar Sysselsättningsfasen/Fas 3 för en ”ändstation på arbetsmarknaden” och i sitt första maj-tal lovade Löfvén att ”befria alla i Fas 3” om Socialdemokraterna får makten.

Redan 2011 avslöjade Corren hur företag uppstod och gick med vinst genom affärsidén att sysselsätta Fas 3-inskrivna på uppdrag av Arbetsförmedlingen, och fick betalt av staten med 5 000 kronor i månaden per arbetslös.

Nu återvänder Corren till Sysselsättningsfasen. Med en enkät på webben har vi fått vittnesmål från 321 personer inskrivna i åtgärden som beskriver sin tillvaro som sysselsatta.

En förkrossande majoritet av dem som svarat på vår enkät är negativa och kritiska. Omdömena om Fas 3 är inte nådiga.

”Utnyttjad”, ”förnedrande”, ”arg”, ”undanskuffad”, ”värdelös”, ”kränkande” och ”spyfärdig” är ord som återkommer bland många av de svarande. Även om det också finns de som svarar att de trivs, känner sig nöjda och glada och använder ord som ”utbildande” och ”roligt” om sina Fas 3-placeringar.

Av underlaget kan man inte dra statistiska slutsatser. Vi konstaterar ändå att av 321 svarande säger 160 personer att placeringen, som de ser det, inverkar negativt på deras chanser till riktiga anställningar. Medan 118 personer säger att placeringen helt saknar inverkan. 20 personer (6,5 procent) tror att Fas 3-placeringen inverkar positivt på deras chanser att gå vidare till riktigt jobb.

Enkäten avslöjar också att 171 personer (53 procent) enligt egna uppgifter är utplacerade i företag eller organisationer som enbart är konstruerade för att sysselsätta Fas 3-personer.

Många av de som svarat på enkäten beskriver att de känner sig ”förvarade” i påhittade verksamheter.

– Vi kommer ju aldrig i kontakt med några arbetsgivare så vi kan ”knyta kontakter” som det så vackert heter, säger en man till oss.

Maria Ettan Andersson, som är på sin tredje Fas 3-placering, säger:

– Man kan inte bara stoppa in människor i ett projekt och säga ”här har du en dator” och låta deltagarna sitta där åtta timmar om dagen, fem dagar i veckan, utan att ha en plan. Det kan inte leda någonstans.

Allting tyder på att Sysselsättningsfasen trots det politiska beslutet om stopp kommer att växa de närmaste åren. ”Antalet deltagare i Jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfas bedöms bli högre än i föregående prognos” skriver Arbetsförmedlingen i rapporten ”Prognos för utbetalningar 2014-2018.”

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jenny Eriksen Susanne Hasselqvist