Vi får hoppas på ett utbrett ljugande i ungdomsleden

Nästan 2 av 3 av Sveriges 18-åriga flickor och pojkar är så pass sjuka – inte minst lider de av depressioner och ångest – att de inte orkar med att mönstras inför en eventuell militärtjänst.

Christina Malm är generaldirektör för Plikt- och prövningsverket. Hon har fått en armé av sjukskrivna 18-åringar att hantera. Här krävs intyg och kontroller om det ska bli något försvar att tala om.

Christina Malm är generaldirektör för Plikt- och prövningsverket. Hon har fått en armé av sjukskrivna 18-åringar att hantera. Här krävs intyg och kontroller om det ska bli något försvar att tala om.

Foto: Pontus Lundahl/TT

Krönika2024-03-30 07:15
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Bilden av detta kraftigt sjukskrivna unga Sverige träder fram i de svar som Pliktverket fått in då 107 000 ungdomar fyllt i det mönstringsunderlag som ligger till grund för rekryteringen av värnpliktiga sjömän och soldater. 

"64 procent, över 68 000 unga, svarade diskvalificerande, till exempel genom att uppge olika sjukdomar, diagnoser och skador. Till stor del handlar det om psykisk ohälsa, som depressioner och ångest", skriver TT i en artikel där man också intervjuat Pliktverkets generaldirektör Christina Malm. 

– Vi tycker att det är väldigt höga siffror, säger Christina Malm till TT.

Pliktverket kräver inga intyg från 18-åringarna. Generaldirektören hänvisar till en undersökning från Socialstyrelsen där det lär ha visat sig att ungdomarna i "stora drag verkar vara ärliga" när det kommer till sjukdomar och diagnoser. Men Christina Malm ser kommande behov av att behöva "skruva på våra rutiner och kräva in intyg". Så är det förstås.

Det enda vettiga är att hoppas på att det vi ser är ett utbrett ljugande bland Sveriges nollsexor. Allt annat vore nämligen en mystisk katastrof för vårt land. Hur kan det komma sig att 64 procent av årskullen som är född 2006 upplever sig vara så pass sjukdoms- och diagnosdrabbade att de behöver sjukskriva sig från mönstringen? Och hur ska Sverige klara sig framöver med en befolkning som är så sjuk och dålig; den som inte orkar mönstra är knappast redo för ett långt arbetsliv.

Nu handlar det dessbättre inte om några mystiska katastrofer. Här talar vi i stället om snedvridna attityder till det allmänna. Parallellerna är uppenbara till det tidiga 2000-talets enorma sjukskrivningstal i Sverige. Vi var Europas "mest sjukskrivna folk" samtidigt som vi i andra undersökningar tillhörde de mest välmående och friska folken. 

När det allmänna till sist tog tag i problemen så tog det bara några år att få ner sjukskrivningarna till mer rimliga nivåer. Intyg och strängare kontroller behövs för att balansera attityderna till generösa välfärdssystem. Nu behöver det allmänna ta itu med de mönstringsovilliga ungdomarna. Plikt är plikt. Och jaget är inte större än laget. Vilket kan ta en stund att förstå för nya generationer. Christina Malm får greppa intygsblocket för att få ordning på sin armé av sjukskrivna tonåringar.