Sverige går åt fel riktning i klimatkrisen

Allt sunt förnuft och vetenskap talar för motsatsen. Vi behöver bränna mindre olja, inte mer, för att ha någon chans att rädda framtiden, skriver Veronica Palm.

Det klimatpolitiska rådet i Sverige slog i förra veckan fast att regeringen inte gör tillräckligt för att nå klimatmålen. ”Sverige har tappat styrfart”, konstaterar rådets ordförande Cecilia Hermansson, skriver Veronica Palm i dagens krönika.

Det klimatpolitiska rådet i Sverige slog i förra veckan fast att regeringen inte gör tillräckligt för att nå klimatmålen. ”Sverige har tappat styrfart”, konstaterar rådets ordförande Cecilia Hermansson, skriver Veronica Palm i dagens krönika.

Foto: TT

Krönika2023-04-08 07:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Bjuder inte den här våren på ovanligt många och hårda bakslag? Som om naturen vill säga att om vi inte skärper till oss kommer det straffa sig. Då hotar naturen att slå tillbaka med en dödsryckning i den eskalerande kris vi åsamkat jorden.

Ännu en ICC-rapport larmar om att världen går i fel riktning. Det klimatpolitiska rådet i Sverige slog i förra veckan fast att regeringen inte gör tillräckligt för att nå klimatmålen. ”Sverige har tappat styrfart”, konstaterar rådets ordförande. Rapporten visar att vi i två decennier har minskat utsläppen, men att den trenden nu är bruten. Kritiken riktar sig mot den förra regeringen som inte orkade upprätthålla styrmedel för minskad konsumtion när el- och bränslepriserna steg. Men än hårdare mot den nuvarande regeringens beslut efter beslut som spär på klimatkrisen.

Även om det inte kändes så i veckan när snön gjorde ännu en framryckning, så håller vi bokstavligt talat på att bränna framtiden. Jordens medeltemperatur stiger i allt snabbare takt och med det översvämningar, bränder, rubbat ekosystem, sjukdomar, klimatflyktingar och demokratisk tillbakagång. Att vända utvecklingen är en förutsättning för att leva vidare på jorden, men Sverige går i fel riktning.

I veckan fick vi veta att näringsministern kommer föreslå att minska den så kallade reduktionsplikten, alltså legalisera mer olja i bensinblandningen. Det betyder ökade utsläpp av den fossila ändliga råvara som är en av de största klimatbovarna. Allt sunt förnuft och vetenskap talar för motsatsen. Vi behöver bränna mindre olja, inte mer, för att ha någon chans att rädda framtiden. Just minskad reduktionsplikt är också en av de politiska åtgärder som det klimatpolitiska rådet kritiserar hårdast.

”Men folk behöver bilen” kanske någon tänker. Jo, just så. Folk behöver bilen och då måste politiken stimulera utveckling av förnybara bränslekällor så att vi kan åka bil även i framtiden. ”Men det är ju dyrt” blir lätt motargumentet då. Jo, visst. Och just därför bör politiken kompensera och driva en ekonomiskt utjämnande politik så att inte vanligt folk som behöver bilen till jobbet eller för att skjutsa till fotbollsträning drabbas hårdast. Inte, som nu, ösa olja och skattesänkningar på de med stora stadsjeepar. 

När jag tittar på SMHI:s tiodagarsprognos ser det ut som att våren äntligen kan koppla greppet. Kanske har vi haft det sista bakslaget för i år. Jag önskar att landets klimatpolitik också kan få gå mot ljusare tider. Vi har inte råd med fler bakslag för klimatet.